Spørgsmål og svar

Velfærd og Arbejdsmarked

Folk fra Østen

Storm Ludvigsen

Storm Ludvigsen

Børn og Skole

Hvor mange er på venteliste til børnehave

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Børn og Skole

Ordblinde

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Anlæg og Miljø

Regulering af ræve i Nuuk

Lone Rosengreen Pedersen

Lone Rosengreen Pedersen

Anlæg og Miljø

Arealanvendelse i Kangerluaarsussuaq i Eqaluit

Peter Davidsen

Peter Davidsen

Børn og Skole

Status på sagen med Forsøg med Mindfulness

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Anlæg og Miljø

Status på forslag om fangsthytteopførelse for fiskere i Sermiligaaq-fjorden

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Anlæg og Miljø

Legepladser og Multibaner

Justus Hansen

Justus Hansen

Anlæg og Miljø

Kunstgræsbaner

Justus Hansen

Justus Hansen

Anlæg og Miljø

Støj

Justus Hansen

Justus Hansen

Anlæg og Miljø

Vedrørende: Sirener

Justus Hansen

Justus Hansen

Anlæg og Miljø

Ikke offentlige veje i Ittoqqortoormiit. Er det noget forvaltningen har fokus på?

Ken Madsen

Ken Madsen

Børn og Skole

Specialklasse/pædagogiske indsatser for børn med ADHD/ADD og autisme

Poul Petersen

Poul Petersen

Børn og Skole

Hvor mange timer er afsat til personlig udvikling for de ældste elever i folkeskolerne

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Velfærd og Arbejdsmarked

Plejehjem & de mere selvhjulpne ældres boliger

Peter Davidsen

Peter Davidsen

Anlæg og Miljø

Forespørgsel om Status på renoveringen af skolen i Paamiut

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Anlæg og Miljø

Snerydning i Tasiilaq

Justus Hansen

Justus Hansen

Anlæg og Miljø

Forespørgsel om status om agnhuset i Paamiut

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Koncernservice

Status på ny ejerstrategi

Inga Dora G. Markussen

Inga Dora G. Markussen

Koncernservice

Hvad er status på nedrivning af blokke i Paamiut?

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Koncernservice

Huslejenedjustering af to udlejningsboliger og fejlagtigt beregning pr. m2 (kvadratmeter) i Kommuneqarfik Sermersooq

Peter Davidsen

Peter Davidsen

Anlæg og Miljø

N.A.I.P

Justus Hansen

Justus Hansen

Koncernservice

Forslag til tidsbegrænset forsøgsfiskeri med garn af hellefisk ved Paamiut

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Koncernservice

Livestreaming fra Kommunalbestyrelsesmøderne

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Anlæg og Miljø

De planlagte boligbyggerier i Tasiilaq og i Paamiut til opførelse i år

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Anlæg og Miljø

Hvordan står det til med status på alle slags planlagte anlægs- boligbyggerier udenfor Nuuk?

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Velfærd og Arbejdsmarked

Servicen på plejehjemmene og hjemmeplejen

Inga Dora G. Markussen

Inga Dora G. Markussen

Anlæg og Miljø

Selvstyrets opførelse af ungdomsboliger i Tasiilaq

Justus Hansen

Justus Hansen

Anlæg og Miljø

Spørgsmål ang. Kuummiit og Tasiilaq

Harald Bianco

Harald Bianco

Koncernservice

Til ansøgere om renovering af bolig og tilslutning til vandforsyning

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Børn og Skole

Fritidsklubben i Kuummiit

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Koncernservice

Ansøgning om boligbyggeri

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Anlæg og Miljø

Etablering vandrørsledning i husene i Tasiilaqs bygder

Mala Høy Kuko

Mala Høy Kuko

Anlæg og Miljø

“Immikkoordaajinni” i Kuummiit

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Anlæg og Miljø

Anlægsopgaver udenfor Nuuk

Justus Hansen

Justus Hansen

Koncernservice

IBA-aftale om Rubin udvinding i Qeqertarsuatsiaat

Peter Davidsen

Peter Davidsen

Velfærd og Arbejdsmarked

Vedrørende: Synlig druk, salg af euforiserende stoffer og voldelig adfærd

Inga Dora G. Markussen

Inga Dora G. Markussen

Koncernservice

Vedrørende: hvorfor en henvisning til en temadag om ”Meeqqavut” “Vores børn” i Kommunalbestyrelsen ikke er blevet fulgt op

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Anlæg og Miljø

Har man i forvaltningen undersøgt, hvor man kan anlægge en skydebane til indskydning af rifler?

Lone Rosengreen Pedersen

Lone Rosengreen Pedersen

Børn og Skole

Anmodning om oplysninger om forholdene i Tasiilami Alivarpi

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Koncernservice

Vedrørende: Spørgsmål vedr. Udgifter til advokater

Inga Dora G. Markussen

Inga Dora G. Markussen

Børn og Skole

Vedrørende: Strategier for kommunens virksomheder under stærk storm

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Anlæg og Miljø

Boligbyggeri i bygderne

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Koncernservice

Tørrestativer til fisk i Tasiilaq og bygder

Harald Bianco

Harald Bianco

Anlæg og Miljø

Etablering af trapper til vejkanten ved boligerne til de mere selvhjulpne ældre i Tasiilaq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Børn og Skole

ADHD blandt børn

Inga Dora G. Markussen

Inga Dora G. Markussen

Børn og Familie

Vold blandt unge i Nuuk

Inga Dora G. Markussen

Inga Dora G. Markussen

Anlæg og Miljø

Efterlysning af muligheder for ansøgning til renovering af eget hus

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Anlæg og Miljø

Vil der blive tilgodeset boliger til handicappede / og personer der har fået handicap/gangbesværede (handicapvenlige) boliger i Tasiilaq i anlægsopgaverne i de kommende år?

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Anlæg og Miljø

I store dele ved Ittoqqortoormiits fjord må der ikke bygges hytter. HVORFOR MON?

Ken Madsen

Ken Madsen

Anlæg og Miljø

Infrastruktur

Lone Rosengreen Pedersen

Lone Rosengreen Pedersen

Anlæg og Miljø

Total mangel på bådeoplagsplads/bådplads i Ittoqqortoormiit

Ken Madsen

Ken Madsen

Koncernservice

Priser til leje af Forsamlingshuset “taqqissuut”

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Anlæg og Miljø

Forespørgsel om standen af vuggestuen Meeraq og Børnehaven Mike i Paamiut

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Anlæg og Miljø

Legeplads byggeri i Paamiut

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Koncernservice

Status vedrørende byggeri af ungdomsboliger i Tasiilaq og bygder

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Koncernservice

Flytning af moskusbestanden ved Arsuk til Paamiut

Henrik Rachlev

Henrik Rachlev

Koncernservice

Forespørgsel om etablering af et børne- og ungehjem i Paamiut

Henrik Rachlev

Henrik Rachlev

Koncernservice

Ældreboliger til selvhjulpne ældre

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Koncernservice

Vedrørende: Snerydning

Michael Rosing

Michael Rosing

Koncernservice

Vedrørende: Morgensvømning i Malik

Justus Hansen

Justus Hansen

Koncernservice

Affald og bygning af affaldshytter

Thiiooq Knudsen

Thiiooq Knudsen

Koncernservice

Vedrørende: Iværksætterhuset

Justus Hansen

Justus Hansen

Koncernservice

Servicering af ældre i Tasiilaq og bygder

Lund Kuko

Lund Kuko

Koncernservice

Vedrørende: Servicekontrakt med Nuup Bussii A/S

Lone Rosengreen Pedersen

Lone Rosengreen Pedersen

Koncernservice

Allerede finansierede projekter i Ittoqqortoormiit

Charlotte Pike

Charlotte Pike

Koncernservice

Etablering af et rejsende ingeniørteam til Tasiilaq og bygder

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Koncernservice

Nuuk City Development

Koncernservice

Regulering af åbningstider i kommunale institutioner

Knud Mathiassen

Knud Mathiassen

Koncernservice

Finansiering af NAIP’s bygning

Ane Egede Mathæussen

Ane Egede Mathæussen

Koncernservice

Bådehavn i Ittoqqortoormiit

Rolf Pike

Rolf Pike

Koncernservice

Forespørgsel ang. forvaltningers brug af fyrværkeri

Mala Høy Kuko

Mala Høy Kuko

Koncernservice

Forespørgsel vedrørende udvidelsesplan for skolen i Tasiilaq og dens status

Mala Høy Kuko

Mala Høy Kuko

Koncernservice

Stor forskel og afvigelse af personaleløn på FamilieCenteret

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Børn og Skole

Vedrørende: undervisning i Personlig udvikling

Rasmine Geisler RG

Rasmine Geisler

Koncernservice

Skævhed i kontaktpersoner og henvendelser

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Børn og Familie

Forespørgsel ang. mulighed for uddannelse i spædbarnsterapi, Tasiilaq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Koncernservice

Forespørgsel ang. tilskud til Kangiata Qimussersua

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Koncernservice

Svar på spørgsmål om hajer i Kuummiut

Mala Høy Kuko

Mala Høy Kuko

Koncernservice

Forespørgsel angående den nationale ”Læreplan for matematik”

Randi V. Evaldsen RE

Randi V. Evaldsen

Koncernservice

Svar på forespørgsel vedrørende sprængstofsdepot i Nuuk

Randi V. Evaldsen RE

Randi V. Evaldsen

Koncernservice

Hvilke begrundelser har Kommuneqarfik Sermersooq for ikke at besvare skriftlige henvendelser til Forvaltningen for Velfærd

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Koncernservice

Hvad er planerne i forhold til at asfaltere vejene?

Henrik Rachlev

Henrik Rachlev

Anlæg og Miljø

Status på etablering af nyt vandreservoir

Thiiooq Knudsen

Thiiooq Knudsen

Anlæg og Miljø

Forespørgsel ang. Brættet i Tasiilaq

Ane Egede Mathæussen

Ane Egede Mathæussen

Koncernservice

Forespørgsel vedrørende serviceydelser af ældre i Tasiilaq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Koncernservice

Planer i forhold til hjemløse i Tasiilaq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Koncernservice

Forespørgsel om flytning af medarbejdere internt i kommunen på centraladministrationens foranledning.

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Koncernservice

Rengøringshjælp til ældre i deres eget hjem

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Koncernservice

Kommuneqarfik Sermersooq Tasiilaq Internet Wi-Fi

Knud Mathiassen

Knud Mathiassen

Koncernservice

Tilkaldte pædagoger?

Peter Davidsen

Peter Davidsen