Koncernservice

Huslejenedjustering af to udlejningsboliger og fejlagtigt beregning pr. m2 (kvadratmeter) i Kommuneqarfik Sermersooq

Peter Davidsen

Koncernservice har modtaget dit spørgsmål som er følgende:

“1) Først og fremmest en henvisning til Sermitsiaqs indlæg:
https://sermitsiaq.ag/politianmeldelsekommune-saenke-husleje-15-20-procent jeg citerer:
“-Kommunen har sammen med Iserit A/S konstateret, at det er en fejl i beregningen af huslejen i den pågældende bygning, som har medført, at lejerne har betalt en for høj husleje. Det samme gør sig gældende i nabobygningen, hvis lejere betaler den samme husleje.”
• Jeg vil i den anledning have oplyst, hvilke beregninger og hvornår fejlen er sket?
• Med hvilke grundlag har man besluttet, at sænke huslejen på blot to udlejningsboliger? Er der lavet en undersøgelse eller har man kendskab til andre af kommunens genudlejede boliger til om de også skal reduceres i husleje?

2) For det andet endnu en henvisning til Sermitsiaqs indlæg: Utilfredse lejere melder kommune og boligselskab til politiet | Sermitsiaq.AG jeg citerer: ”Efter flere års tovtrækkeri er størrelsen på lejlighederne for nyligt blevet reguleret betydeligt ned, således at en lejlighed, der før stod til 141 kvadratmeter, nu er opgivet til 114 kvadratmeter. Det har dog ikke ført til ændringer i huslejen for lejerne. Det undrer lejerne en del, da det fremgår af lovgivningen, at boligens størrelse indgår i beregningen af husleje.”
• Jeg vil i den anledning have oplyst, om der er lavet en undersøgelse af m2 (kvadratmeter) om beregningen er lavet korrekt i andre kommunens lejede boliger til fremleje?
• Har man kendskab til en forkert m2 (kvadratmeter) på kommunens lejede boliger og hvem har ansvaret for at sikre at der bliver lavet en korrekt beregning på kommunens lejede boliger pr. m2 (kvadratmeter)?

Folkevalgte har ansvaret for, at være opmærksom på, at skatteborgernes penge bliver anvendt korrekt og sikre at kommunen arbejder korrekt i henhold til gældende lovgivninger.

Og ikke mindst ligger ens og korrekt servicering af borgerne i kommunens interesse, og det ligger ikke i kommunens interesse, at særbehandle enkelte borgere eller enkelte borgere får mere gavn fra kommunen (kommunalfuldmagt).

Derfor har jeg her til formål, at kommunen servicerer borgerne, som bor på genudlejede boliger med korrekte og ærlige oplysninger.”

K

The administration's answer

Koncernservice har svaret således:

Kære Peter Davidsen
Først og fremmest tak for dit spørgsmål angående Huslejenedjustering af to udlejningsboliger og fejlagtigt beregning pr. m2 (kvadratmeter) i Kommuneqarfik Sermersooq.

I nedenstående finder du svar på dine spørgsmål, som er indhentet hos Iserit A/S, da det er Boligselskabet der administrerer boligudlejninger i Kommunen.

Der har efterfølgende været afholdt møder med Iserit, som i den anledning er blevet instrueret i at foretage ny opmåling af de 2 bygninger og genberegning af korrekte huslejer. Dette arbejde pågår p.t.

Det er Iserit der står som udlejer af de 2 bygninger og ikke kommunen. Det er således Iserit der foretager huslejeberegning, laver lejekontrakter med lejer herunder dialog med lejerne omkring lejemål og kontrakter.

Idet det ikke er kommunen der er udlejer, så er det ikke kommunen der beslutter huslejestigninger, men Iserit og dens bestyrelse.

Dine spørgsmål er fremsendt til Iserit A/S til besvarelse. Iserit A/S’ s besvarelse er gengivet under nedenstående spørgsmål.
1) Spørgsmål: Jeg vil i den anledning have oplyst, hvilke beregninger og hvornår fejlen er sket?
Svar: Huslejen beregnes på baggrund af Landstingsforordningen nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, kapitel 4 om lejefastsættelse, lejeregulering og administration. Fejlen er opstået – grundet fejl i arealopgørelsen i erhvervslejekontrakten – ved ibrugtagningen af bygningerne i 2018-2019.

Spørgsmål: Med hvilke grundlag har man besluttet, at sænke huslejen på blot to udlejningsboliger?
Er der lavet en undersøgelse eller har man kendskab til andre af kommunens genudlejede boliger til om de også skal reduceres i husleje?
Svar: På det grundlag at det kan ses, at arealerne i erhvervslejeaftalen desværre ikke er retvisende. Der er lavet en indledende undersøgelse af husleje/areal og husleje pr. kvadratmeter for
umiddelbart at kunne se om enkelte bygninger skulle have en meget afvigende og meget højere husleje pr. kvadratmeter. Ved denne undersøgelse fremkom Seernaq 6 og Piloq 2 med en klart afvigende leje pr. kvadratmeter. Denne undersøgelse vil blive suppleret med kontrolmålinger på stedet.
2) Spørgsmål: Jeg vil i den anledning have oplyst, om der er lavet en undersøgelse af m2 (kvadratmeter) om beregningen er lavet korrekt i andre kommunens lejede boliger til fremleje?
Svar: Der er lavet en indledende undersøgelse af husleje/areal og husleje pr. kvadratmeter for umiddelbart at kunne se om enkelte bygninger skulle have en meget afvigende og meget højere husleje pr. kvadratmeter. Ved denne undersøgelse fremkom kun Seernaq 6 og Piloq 2 med en klart afvigende høj leje pr. kvadratmeter. Dette er baggrunden for reguleringerne.
Spørgsmål: Har man kendskab til en forkert m2 (kvadratmeter) på kommunens lejede boliger og hvem har ansvaret for at sikre at der bliver lavet en korrekt beregning på kommunens lejede boliger pr. m2 (kvadratmeter)?
Svar: Som nævnt ovenfor viser den indledende undersøgelse ikke at der er andre lejede boliger til almen udlejning som viser afvigende høj husleje pr. kvadratmeter udover Seernaq 6 og Piloq 2. Ansvaret ligger hos flere: I forbindelse med kommunens indgåelse af erhvervslejekontrakten burde aftalens arealoplysninger have været bedre kontrolleret inden underskriften.

Iserit A/S har konstateret at der vil være en behov for kontrolopmålinger af alle de bygninger som kommunen har lejet. Denne proces er igangsat. Administrator har – sammen med kommunen, der som fremlejer tidligere har fremsat ønsker til Iserit A/S om fastlæggelsen af et relativt højt huslejeniveau generelt (for at reducere forskelslejen og kommunens subsidier) i de lejede boliger – begge et ansvar.
I relation til en af erhvervslejeaftalerne er det et problem, at det er aftalt at lejer (og ikke bygningsejer) har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse.

Med venlig hilsen
Ole Jakobsen
Kommunaldirektør