Koncernservice

Bådehavn i Ittoqqortoormiit

Rolf Pike

Hermed en forespørgsel. Brugerne af bådehavnen i Ittoqqortoormiit betaler en årlig leje på knap 2.000 kroner hvis de har en plads på bådehavnen. Det jeg gerne vil spørge om er, hvorvidt det er muligt at forny/modernisere bådehavnen ved brug af disse lejebetalinger og installere en ny krav ved samme lejlighed. Hvis jeg vil have uddybende oplysninger, hvem er det så, jeg skal henvende mig til, så arbejdet eventuelt kan iværksættes i løbet af sommeren.

K

The administration's answer

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Rolf Pike.

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål. Den 16. april2019 indsendte du spørgsmål til administrationen Bådehavnen i Iqqortoormiit.Forvaltningen For Anlæg og Miljøhar modtaget spørgsmålene som er følgende:

  1. Hvorvidt det er muligt at forny/modernisere bådehavnen ved brug af lejebetalinger?
  2. Kan der installeres en ny kran?
  3. Hvem skal jeg henvende mig til, så arbejdet evt. kan iværksættes i løbet af sommeren?

Baggrunden for dine spørgsmål er, at brugerne af bådehavnen i Ittoqqortoormiit betaler en årlig leje på knap 2.000 kroner, hvis de har en plads på bådehavnen.

Forvaltningen for Anlæg og Miljøsvarer således:

Kære Rolf,

Tak for dit spørgsmål.

Bådkranen er fra omkring starten af 2000 og benyttes flittigt af bådejere i sejlsæsonen. Kranen er i rimelig stand, og tilses jævnligt under dets brug med henblik på små istandsætteIser og smøringer mm.Det koster et årligt gebyr på 1.800,-kr. for at anvende kranen. Gebyret dækker ikke de faktiske omkostninger for kranens drift-og vedligeholdelse og er således kun et supplement hertil. Nærværende sommer/sejlsæson vil vise om der er behov for yderligere udbedring af kranen eller om der skal anskaffes en nyog mere praktisk/simpel kran til år 2020.

I tilknytning til bådkranen er der etableret en bådoplagsplads. I dag er der ca. 18 –20 både/joller. Det er begrænset hvor mange flere både, der kan få plads i området. Der er enkeltstående tilfælde, hvor det har været nødvendigt at give afslag på ansøgning grundet pladsmangel.

Etablering af et pontonanlæg har været et ønske fra bådejernes side. Dette for at begrænse afhængighed af kranen, samt sikre en bedre ombordstigning og frabordstigning. I løbet af sommer 2019 færdiggøres et pontonanlæg, der blev igangsat i 2017. De manglende landfæstninger etableres og pontonanlægget placeres i nærheden af bådkranen.

Forvaltningen arbejder med en sektorplan for det kystnære fiskeri, og dette arbejde forventes færdig i indeværende år. Her vil flere af ovenstående problemstillinger kunne medtages.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen
Hans Henrik Winther Johannsen, Direktør for Forvaltningen for Anlæg og Miljø