Koncernservice

Ældreboliger til selvhjulpne ældre

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Ældreboligerne til selvhjulpne ældre i Tasiilaq og bygder er bygget sjusket og forældede, hvilket går ud over de ældres sundhed. Soklerne er af brædder, og boligerne rykker sig i blæsevejr. De fleste boligers tage har åbninger, således sne, regn og fugt danner skimmel. Ældreboligerne er i kritisk tilstand, der går ud over sundheden. Der er rettet flere henvendelser til Iserit, men de har aldrig formået at finde løsning på problemerne. De kommer blot for at besigtige boligerne.

Boligerne er ca. op mod 25 år, de er bestemt ikke tidssvarende, specielt ved stærk blæst, flygter de ældre beboere til andre private hjem. Hvis den ambitiøse ældrepolitik skal have de rette resultater, må boligerne tilpasses og en løsning burde finde sted.

  1. Hvornår bliver ældreboligerne tilstandsvurderet?
  2. Har Kommuneqarfik Sermersooq nogen planer om renovering af de forældede og vejrmæssigt kritiske ældreboliger?
  3. Hvornår holdt ledelsen det seneste møde med de ældre?
  4. Hvis ikke, har Kommuneqarfik Sermersooq haft nogen planer om en høring eller er der en plan på sigt?
K

The administration's answer

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Laura Taunâjik.

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 14. maj 2020 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ”Ældreboliger til selvhjulpne ældre”.

Forvaltning for Anlæg og Miljø har modtaget spørgsmålene som er følgende:

  1. Hvornår bliver ældreboligerne tilstandsvurderet?
  2. Har Kommuneqarfik Sermersooq nogen planer om renovering af de forældede og vejrmæssigt kritiske ældreboliger?
  3. Hvornår holdt ledelsen det seneste møde med de ældre?
  4. Hvis ikke, har Kommuneqarfik Sermersooq haft nogen planer om en høring eller er der en plan på sigt?

Begrundelse for dine spørgsmål er, at ældreboligerne til selvhjulpne ældre i Tasiilaq og bygder er bygget sjusket og forældede, hvilket går ud over de ældres sundhed. Soklerne er af brædder, og boligerne rykker sig i blæsevejr. De fleste boligers tage har åbninger, således sne, regn og fugt danner skimmel. Ældreboligerne er i kritisk tilstand, der går ud over sundheden. Der er rettet flere henvendelser til Iserit, men de har aldrig formået at finde løsning på problemerne. De kommer blot for at besigtige boligerne. Boligerne er ca. op mod 25 år, de er bestemt ikke tidssvarende, specielt ved stærk blæst, flygter de ældre beboere til andre private hjem. Hvis den ambitiøse ældrepolitik skal have de rette resultater, må boligerne tilpasses og en løsning burde finde sted.

 

Forvaltningen for Anlæg og Miljø svarer således:

Kære Laura,

Tak for din henvendelse.

Administrationen i Kommuneqarfik Sermersooq afholder løbende ejermøder med ledelsen i Iserit A/S. På disse ejermøder drøftes forskellige forhold af gensidig interesse med henblik på at tilsikre, at der er en fælles linie og retning for såvel kommunens virke som Iserit A/S virke.

På baggrund af denne henvendelse vil administrationen til næste ejemøde bringe dine spørgsmål op, idet ansvaret for den løbende vedligehold af boligmassen, herunder ældreboligerne, påhviler bygningsejeren.

Generelt kan det oplyses, at Iserit A/S har brugt en del ressourcer på østkysten på at indhente det vedligeholdelsesefterslæb på de overtagne boliger fra Ini A/S, ligesom selskabet i deres planer også fremover har prioriteret vedligeholdelsesindsatsen på østkysten. Manglen på faglærte håndværkere i Tasiilaq og dets bygder koblet med en relativt kort anlægssæson stiller desværre en række begrænsninger op for hvor mange opgaver der kan igangsættes årligt.

Såvel Kommuneqarfik Sermersooq som Iserit A/S arbejder på at få lokket flere håndværks- og entreprenørvirksomheder til at interessere sig for at nedsætte sig i Tasiilaq

 

Med venlig hilsen

Hans Henrik Winther Johannsen

Direktør for Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommuneqarfik Sermersooq