Koncernservice

Priser til leje af Forsamlingshuset “taqqissuut”

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Hvad baserer lejepriserne til borgernes leje af Forsamlingshuset “Taqqissuut” i Paamiut? 

Jeg synes at lejepriserne er sat for højt i forhold til de fleste borgeres formåen, og at det er på tide med en tilpasning.

Jeg vedhæfter brev fra en af borgerne:

 

“En borger i Paamiut”

 

Kan det virkelig passe, at det skal være så dyrt at leje “Taqqissuut”/forsamlingshuset, priser til forskellige formål og kategorier?

Jeg ved der er køkkenudstyr, des uagtet er der mange der ikke bruger spisestel til fest men i stedet bruger engangsprodukter.

Jeg mener desuden, at stedet ikke kan betegnes som en festlokale til finere selskaber, men på grund af mangel på samme bliver den brugt til festlige formål. Jeg mener også, at kommunen udnytter situationen med prissætningen på grund af manglende kapacitet i byen.

Der er mange mennesker i byen med økonomiske udfordringer, og jeg mener at priser er sat alt for højt.

Der er gratis leje af forsamlingshusene i bygderne i Kommuneqarfik Sermersooq, selv om der også er mulighed for leje af køkken.

Der er stor difference, fra gratis leje til en leje på 2.000 kr. eller mere.

På et af bestemmelserne står der bl.a., at der skal betales ekstra for modtagelse af nøgle i forbindelse med forberedelse til festen, den synes jeg også er for meget.

Før i tiden kunne lejerne modtage nøgle til forberedelse, fordi de skal bruge nøglen i forbindelse med forberedelsen, men hvem forbereder sig på selve dagen?

Jeg synes sådanne bestemmelser er alt for firkantede, hvilket er stressfaktorer og økonomisk belastning. Grunden til jeg skriver det er, at der er mange mennesker der får begrænset mulighed for at fejre noget på grund af små indtægter.

Os grønlændere har tradition for at fejre fester, bryllupper, konfirmation, dåb, kaffemik m.m. i fællesskabets ånd, sammen med familier og venner, skal denne tradition gradvist forsvinde?

Jeg håber at min nærværende henvendelse ikke møder så meget modstand men finder en løsning på en eller anden måde, idet det er helt klart der er forskel på praksis i byer og bygder, og fordi vi oplever at priserne er sat for højt.

Med venlig hilsen

Doris M Petersen

En borger i Paamiut

K

The administration's answer

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Dorthe-Marie Mogensen-Fontain (S)

 

Koncernservice svarer således:

Kære Dorthe-Marie,

Der er arbejdet på en mere ensartet pris for leje og vilkår af forsamlingshuse, selvfølgeligt også under hensyntagen til beskaffenheden af det lejede, kvaliteten og udstyret.  På denne baggrund blev der til Kommunalbestyrelsen fremsat forslag om ændring af priserne, hvor kommunalbestyrelsen godkendte forslagene ved behandling af budgettet for 2021. Alle timesatser for leje af forsamlingshuse er herefter ens i byerne i kommunen. 

Da prisen 2.000 kr. er nævnt skal det anføres, at dette gælder for leje af bygningen til fest, og lejen går fra kl. 12, og man skal tilbagelevere det lejede inden kl. 10 næste dag, såfremt dette regnes på basis af de godkendte timesatser, vil lejen være:

kl. 12 – 17, 5 t á kr. 175,00                              kr.     875,00

kl. 17 – 24, 7 t á kr. 225,00                              kr.   1.575,00

kl.  24 – 03, 3 t á 350,00                                   kr.   1.050,00

Leje af bygningen til selskaber                      kr.   3.500,00.  

Netop denne pris bruges i Illorput i Nuuk. Dette er for højt i forhold til lokalsamfundet i Paamiut, og man har foreslået 2.000,00 kr. I betaling af leje, som også blev godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Hvis vi tager konfirmationerne som eksempel, kan man få udleveret nøgle til forsamlingshuset dagen før man skal leje Taqqissuut, hvis forsamlingshuset ikke er booket dagen før – det kan man gøre ved at betale 250 kr., selvom man faktisk overtager bygningen en hel dag før man lejer det.

Ved at gøre det på denne måde, kan man få en så vidt ensartet behandling af lejerne. De fleste lejere overtager Taqqissuut kl. 12, hvor man gør forberedelser til selskabet, og holder selskabet om aftenen.

Med eksempel som konfirmationerne i år som sker den 04.07.21, så bliver der afholdt 9 selskaber, som holdes i Taqqissuut i forbindelse med dagen. Taqqissuut er booket fra den 03.07.21, til d. 12.07.21, hvor alle de 9 selskaber på skift overtager bygningen kl. 12.00 for at lave forberedelser til selskabet, og aflevere nøglen inden kl. 10 næste dag, hvor vores personale så har 2 timer til at gøre rent inden den lejes ud igen.

Den ekstra betaling på 250 kr.  er en mulighed man har, hvis man vil lave foreberedelserne dagen før, men også for at det er muligt og bekvemt for de fleste at gøre forberedelser den dag man holder selskabet.

Afdeling for Sundhed, Fritid og Kultur har lige overtaget forsamlingshusene i bygderne i starten af året, derfor er der ikke fastsat takster for i år. Men der vil komme forslag for taksterne i slutningen af året til Kommunalbestyrelsen, som kommer til at gælde for næste år.

Endelig, gælder taksterne indtil kommunalbestyrelsen beslutter andet, da ændringer vil medføre tillægsbevilling.

Med venlig hilsen 
Marie Fleischer
Fungerende Kommunaldirektør