Koncernservice

Planer i forhold til hjemløse i Tasiilaq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Har Kommuneqarfik Sermersooq særligt organiserede planer i forhold til at registrerede hjemløse i Tasiilaq kan få en fælles hjemadresse?

Der er uden tvivl flere registrerede hjemløse i Tasiilaq som kan være interessant at få mere viden om. Blandt andet på grund af hjemløshed er det ikke længere noget særsyn, at der har været flere udfordringer i forbindelse med hjælpeforanstaltninger som i sidste ende skaber problemstillinger.  At miste selvværd er forbundet med laden stå til som også kan medføre forskellige former for misbrug.  Den mest tydelige konsekvens af hjemløshed er alkoholmisbrug og flere borgere har således tilkendegivet, at tendens til misbrug kan være svært at komme udenom blandt andet på grund af afmagt.

Jeg finder det interessant at høre hvorvidt Kommuneqarfik Sermersooq har særligt organiserede planer i forhold til at registrerede hjemløse i Tasiilaq, kan få en fælles hjemadresse. Derfor ønsker jeg at følgende spørgsmål bliver besvaret:

  1. Hvor mange personer over 18 år er registreret som hjemløse uden adresse i Tasiilaq?
  2. Har Kommuneqarfik Sermersooq planer om etablering af et herberg i Tasiilaq i lighed med etableringen i Nuuk?
  3. Har Kommuneqarfik Sermersooq et mål med henblik på at anskaffe en lille container, som hjemløse over 18 år kan benytte?

Det er tydeligt, at der blandt hjemløse er personer, som har et ønske om at ændre sig til det positive men som ikke ved, hvordan de skal komme videre på grund af hjemløshed. Flere personer i den situation har ellers taget imod arbejde, men alligevel har de ikke kunnet komme videre, hvilket er meget kendetegnende for hjemløse, da dette har skabt problemer. Selvværd og identitet skaber positive ting, især hvis man har et sted at komme hjem til.  Derfor er det mit håb, at jeg kan få svar på mine ovennævnte spørgsmål.

K

The administration's answer

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Laura Taúnâjik.

Først og fremmest mange tak for dine spørgsmål.

Den 27. september 2018 sendte du spørgsmål til administrationen angående hjemløse i Tasiilaq.

Baggrundet for dit spørgsmål kommer af om hjemløse i Tasiilaq kan få en fælles hjemadresse.

Forvaltningen For Velfærd og Arbejdsmarked har modtaget spørgsmålene vedr. hjemløse i Tasiilaq. som er følgende:

Formål:

  1. Hvor mange personer over 18 år er registreret som hjemløse uden adresse i Tasiilaq?

Der er registreret 92 borgere uden folkeregisteradresse i Tasiilaq. Der er ikke registreret borgere uden folkeregisteradresse i Tasiilaqs bygder.

Af de 92 borgere uden folkeregisteradresse, er jeg blevet oplyst, at 5 personer lever som hjemløse borgere. Af de 92 borgere er 7 personer under 22 år.

  1. Har Kommuneqarfik Sermersooq planer om etablering af et herberg i Tasiilaq i lighed med etableringen i Nuuk?

Der er ikke planlagt et herberg i Tasiilaq for 2019. Der er løbende dialog med Myndighedsområdet i Tasiilaq med de borgere, der ikke har en registreret folkeregisteradresse i Tasiilaq.

Der er borgere, som ikke har haft egen bolig på grund af deres personlige udfordringer. To førtidspensionister har været indkaldt til samtale hos Myndighedsområdet, hvor der efterfølgende er fundet egnede overnatningsmuligheder. Det undersøges, hvad der kan findes af egnede muligheder for to af borgerne, der er alderspensionister og som er skrevet op på venteliste til ældrebolig. Der er en enkelt hjemløs borger, der overnatter ved opgange eller lignende, eller finder egnede sovesteder i byen. Denne borger indkaldes til udarbejdelse af handleplan med henblik på at borgeren bliver skrevet op til Boligselskabet Iserit A/S.

  1. Har Kommuneqarfik Sermersooq et mål med henblik på at anskaffe en lille container, som hjemløse over 18 år kan benytte?

Kommuneqarfik Sermersooq har for nogle år tilbage benyttet containere som beboelsessted i Tasiilaq. Dette har ikke været optimalt, både for brugerne og for øvrige borgere i Tasiilaq. Derfor er der i stedet sket tiltag ved at finde fælles løsningsforslag med borgere uden bolig i Tasiilaq, således de igen kan blive tilknyttet boligventelisten i Tasiilaq.

Der bliver i efteråret 2018 åbnet et rusmiddelbehandlingshus i Tasiilaq ’Arsarnerit’, hvor Allorfik får tilknytning til huset. Der er en aftale mellem Allorfik og Kommuneqarfik Sermersooq, at der afholdes 2 rusmiddelbehandlingstilbud i Tasiilaq og yderligere ét i Sermiligaaq eller anden bygd i Tasiilaq i 2018. Samme aftale vil gælde for to rusmiddelbehandlingstilbud i Tasiilaq i 2019.

Ved at Tasiilaq får tilknyttet et misbrugshus, vil der komme fokus på rusmiddelbehandlingstilbud samt AA-samtaler.

Med Venlig hilsen

Isak Nielsen Kleist

Direktør

Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked