Anlæg og Miljø

Ikke offentlige veje i Ittoqqortoormiit. Er det noget forvaltningen har fokus på?

Ken Madsen

Ikke offentlige veje i Ittoqqortoormiit. Er det noget forvaltningen har fokus på?

Flere veje i Ittoqqortoormiit, er ikke offentlige, derfor er der ikke sat belysning på disse og er ej heller navngivet. Det er bydende nødvendigt med belysning i vintermørke, når man tænker på sikkerheden. Der færdes isbjørne i byområdet og der kommer meget sne i dårligt vejr, hvorfor der er behov for belysning.

AM

The administration's answer

Kære Ken Madsen,

Tak for dit spørgsmål til administrationen angående belysning af veje og stier i Ittoqqortoormiit.

Ny belysning i Ittoqqortoormiit er en del af den planlagte helhedsplan for byen. Belysning af navngivne veje er Nukissiorfiits ansvar, men med en fordelingsnøgle til deling af udgifter mellem kommunen og Nukissiorfiit. Derudover har kommunens mulighed for selv at etablere yderligere belysning selv eller i samarbejde med Nukissiorfiit.

Man havde håbet at opsætte lys til 1,3 mio. kr. i samarbejde med Nukissiorfiit i 2023, men Nukissiorfiit har meddelt at de hverken har materialer eller økonomi til opgaven. Derfor er forvaltningen nu ved at finde en alternativ løsning. Da Nukissiorfiit ikke kan bidrage forventes det, at opgaven tidligst kan løses i 2024.

Se nedenstående kort for foreslåede placeringer i helhedsplanen:

Bilag 1