Anlæg og Miljø

Infrastruktur

Lone Rosengreen Pedersen

Hver formiddag samt eftermiddag, er der kødannelse fra området nær svømmehalen til området ved Eqalugalinnguit rundkørsel.

Jeg vil høre, om der er blevet lavet en analyse af, hvad det skyldes? Hvis der ikke er lavet en sådan analyse, har administrationen en idé om, hvad det vil koste?

Jeg tænker ikke på trafiktællinger i disse områder.

AM

The administration's answer

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Lone Rosengreen Pedersen (IA).

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 16. august 2021 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ”Infrastruktur”. 

Forvaltningen arbejder på flere løsningsmodeller for at afhjælpe trafik-situationen. Disse skal kvalificeres, og dertil er der bedt om konsulentbistand i form af trafikplanlægning, da kommunen ikke selv besidder den ekspertise. Et foreløbige tilbud lyder på 174.960, men dette er ikke endelig godkendt, ligesom alle løsningsforslag heller ikke er formuleret.

Et gennembearbejdet analyseforslag vil dog også bero på nye trafiktællinger. Dette har indtil videre ikke været muligt at gennemføre i 2021 grundet indrejse-restriktioner m.v. Pt. arbejdes på om det kan nås i indeværende år, inden snefald eller alternativt, maj/juni 2022.

Først herefter kan langsigtede løsninger udarbejdes. Dette forhindrer dog ikke, at der arbejdes på ’quick-fix’-løsninger, der snarligt kan komme den enkelte borger til gode.

Med venlig hilsen

Alex Nørskov, Direktør for Forvaltningen for Anlæg og Miljø