Anlæg og Miljø

Har man i forvaltningen undersøgt, hvor man kan anlægge en skydebane til indskydning af rifler?

Lone Rosengreen Pedersen

Har man i forvaltningen undersøgt, hvor man kan anlægge en skydebane til indskydning af rifler?

I bekræftende fald, har man undersøgt hvad det vil koste at anlægge en bane?

 

AM

The administration's answer

Kære Lone Rosengreen Pedersen

Tak for dit spørgsmål omkring opførelse af boliger som besvares herved.

Vi havde sidste år et borgerforslag på netop det samme.

Den blev håndteret af fritidsafdelingen, men vi havde lidt korrespondance med politiet i den forbindelse:

Der har været korrespondance med politiet for at afdække de lovmæssige muligheder for at der kan etableres indskydningsbane i en bynær kontekst.

Den ”nugældende politivedtægt ikke giver mulighed for, at politiet kan godkende anlæggelse af andre former for skydebaner end til konkurrenceskydning. Vi kan heller ikke give dispensation for at politivedtægten overtrædes. Politivedtægten bestemmer i øvrigt, at enhver form for afskydning af rifler, jagtgeværer, luftbøsser og andre håndvåben er forbudt inden for bebyggede områder. Derfor henviser vi normalt til, at indskydning af jagtrifler skal ske uden for bebyggede områder.”

Med venlig hilsen

Hans Ulrik Skifte

direktør for Forvaltning for Anlæg og Miljø