Koncernservice

Vedrørende: Morgensvømning i Malik

Justus Hansen

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Justus Hansen.

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 09. december 2019 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ”lukning af morgensvømning tirsdag og torsdag i Malik”.  Koncernservice har modtaget spørgsmålene som er følgende:

  1. Hvorfor er lukningen sket hhv. tirsdag og torsdag morgen?
  2. Hvis det ikke er besparelser, hvorfor sætter de så ikke bare en eller to mand ind en time tidligere om morgen til at gøre rent, så vi kan komme ind og svømme de givne dage?

Begrundelsen for dine spørgsmål er, at der er blevet lukket for morgen svømningen med begrundelse i rengøring på det tidspunkt. Men andre oplyser, at det er pga. besparelser. Mange der bruger svømmehallen om morgen, er fordi det kan hjælpe folk igennem dagen uden for mange smerter. Især med tanke på, at vores sundhedssystem i forvejen lider overlast, så er det jo et helt forkert sted at spare/gøre rent.

K

The administration's answer

 

Kære Justus,

Tak for din henvendelse.

1. Hvorfor er lukningen sket hhv. tirsdag og torsdag morgen?

Besøgstallet i svømmehallen vokser. Statistik viser, at i 2018 har Malik haft 136.000 svømmegæster, mens der i svømmehallen i 2017 var ca. 100.000 svømmegæster, dvs. en stigning på 36.000 svømmegæster på et år. Med det resultat, og Dronning Ingrids Hospitals laboratorie målinger fra vandet i bassinerne, som viste bakterievækst, er det vigtigt for at holde kravet om pH-værdi i svømmehallen.

Svømmehallen Malik har forsøgt at formindske bakterievæksten på anden vis, uden at det gik over åbningstiderne, uden større held. Erfaring viser at badebassinvandet renses bedst om morgenen, når alt snavs er faldet til bunds. Og da rensningen sker med koldt vand, skal bassinerne efterfølgende varmes op igen, og derfor er der afsat to timer til det. Når pH-værdien for høj, er der højere risiko for opkast og dårlige mave for gæsterne.

Efter ændring med bundsugning om morgenen, har det vist en forbedring af pH-værdien af vandet og som resulterer i mindre forbrug af kemikalier. Således minimeres klorforbrug og dannelse af skadelige klorforbindelser.

 

2. Hvis det ikke er besparelser, hvorfor sætter de så ikke bare en eller to mand ind en time tidligere om morgen til at gøre rent, så vi kan komme ind og svømme de givne dage?

Grunden til ændring er arbejdstiderne og ikke en besparelse: er at børnehavebørn nu er tildelt svømmetid i løbet af ugen. Dette betyder, at der skal være flere til at sikre sikkerheden i svømmebassinet, dvs. tre svømmeinstruktører i hverdagene i stedet for to. Medarbejdernes antal af arbejdstimer har ikke ændret sig, kun arbejdstiderne. Ændring af åbningstider skyldes derfor ikke en sparerunde.

Kommuneqarfik Sermersooq, som offentlige forvaltning, har forpligtigelse for, at overholde overenskomstaftaler, især i tilfælde hvor medarbejdernes normtimer er på 40 timer for alle ansatte, i svømmehallen. Denne del har flere afdelinger arbejde på i flere år, for at finde den mest optimale for medarbejdere og arbejdsgiveren, samt borgerne. Dvs. det er et større puslespil som skal til at hænge sammen.

Til sidst arbejder forvaltningen og svømmehallen, på at få en bedre oplysning om brugerrådets rolle i svømmehallens daglige drift. Brugerrådet kommer med en anbefaling hvert år om timefordeling og åbningstider, som sendes videre til politisk behandling.

Med venlig hilsen

Helene Broberg Berthelsen

Direktør for Forvaltning for Børn og Skole.

Kommuneqarfik Sermersooq