Anlæg og Miljø

Snerydning i Tasiilaq

Justus Hansen

Hvad/hvorfor er der ikke snerydning til/på private veje i Tasiilaq? Det bliver gjort i Nuuk. Kommuneqarfik Sermersooq har kontrakten på dette i 2 områder i Tasiilaq. Dette kan vel gøres uden ekstra omkostninger?

AM

The administration's answer

Kære Justus Hansen,

Tak for dit spørgsmål om snerydning på private veje i Tasiilaq.
Ifølge Inatsisartutlov nr. 16 af den 17. november 2010 om byggemodning, offentlige kloakker og offentlige veje § 6 stk. 3 forvalter Kommunalbestyrelsen planlægning, drift og vedligeholdelse af offentlige veje og stier, herunder også snerydning.
Hvilke veje og stier der hører under definitionen for snerydning af offentlige veje og stier, er defineret i Regulativ for vintervej vedligeholdelse af den 13. januar 1992. Ifølge pkt. 1.1 er offentlige veje, gader, stier, trapper og pladser, som er åbne for almindelig færdsel og som administreres af kommunen.
Det påhviler kommunen at sørge for snerydning for offentlige veje og stier, for så vidt forpligtigelsen ikke er pålagt ejeren af tilgrænsende ejendomme.
Ifølge pkt. 1.2 er andre veje, de veje, gader, pladser, stier, trapper, som er åbne for almindelig færdsel, og som tjener for en eller flere ejendomme i særlig eje, f.eks. stikveje til institutioner, virksomheder, private ejendomme, pladser ved disse stier m.v. Det påhviler disse institutioner, virksomheder eller ejere af ejendomme at snerydde de pågældende veje.
På ovennævnte Inatsisartutlov samt Regulativ for vintervej vedligeholdelse, har afdelingen defineret hvilke veje der skal sneryddes på kommunens foranstaltning. Der er udarbejdet kortmateriale for Nuuk, Paamiut og Tasiilaq.
Forvaltningen har ingen kendskab til at Kommunen snerydder private veje i Nuuk.

Med venlig hilsen

Hans Ulrik Skifte
Direktør for Forvaltning for Anlæg og Miljø

Bilag 1 – Snerydningskort – Paamiut

Bilag 2 – Snerydningskort – Nuuk

Bilag 3 – Snerydningskort – Tasiilaq (syd for elven)

Bilag 4 – Snerydningskort – Tasiilaq – Vest

Bilag 5 – Snerydningskort – Tasiilaq – Øst