Anlæg og Miljø

Status på etablering af nyt vandreservoir

Thiiooq Knudsen

Jeg vil gerne spørge om, hvordan det går med etablering af vores ny vandreservoir?

AM

The administration's answer

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Thiiooq Knudsen

Først og fremmest mange tak for dine spørgsmål.

Den 2. november 2018 sendte du spørgsmål til administrationen angående vandreservoir i Paamiut.

Baggrundet for dit spørgsmål kommer af om hvordan det går med etablering af den nye vadreservoir i Paamiut.

Forvaltningen For Anlæg og Miljø har modtaget spørgsmål vedr. Vandreservoir i Paamiut. som er følgende:

  1. Jeg vil gerne spørge om, hvordan det går med etablering af vores ny vandreservoir?

Ansvaret og opgaven er ved Nukissiorfiit, der ejes af Grønlands Selvstyre. Nukissiorfiit refererer til Departementet for Erhverv og Energi.

Nukissiorfiit er som forsyningsvirksomhed ansvarlig for at producere og levere el, vand og varme til størstedelen af forbrugerne i Grønland. Nukissiorfiits forsyningspligt omfatter 17 byer og 53 bygder.

Det vil sige at det ikke er os der er ansvarlig for etablering for det nye vandreservoir, men Departementet for Erhverv og Energi.

Med Venlig hilsen

Hans Henrik Winther Johansen

Direktør

Forvaltningen for Anlæg og Miljø