Velfærd og Arbejdsmarked

Plejehjem & de mere selvhjulpne ældres boliger

Peter Davidsen

Som bekendt, er der en venteliste til plejehjemmene i Kommuneqarfik Sermersooq – boligmangel – og jeg vil derfor have status over situationen.

Spørgsmål.

1. Hvor mange pladser i plejehjemmene i Nuuk, Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit har vi og hvor lang er ventelisten?

2. Med udgangspunkt i forventning om, at antallet for de ældre bliver højere de næste 5-10 år i Nuuk, Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit, hvor mange ældre forventer man flytter til et plejehjem i et ca. antal?

3. Hvor mange boliger findes der for de mere selvhjulpne ældre i Nuuk, Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit?

 

Formål:

Vi er godt bekendt med, at det stigende antal af de ældre er en udfordring i forhold til arbejdsdygtige.

Derfor vil jeg have oplyst, om pladserne i plejehjemmene og antallet af boliger til mere selvhjulpne ældre, er i overensstemmelse med behovet i dag og i fremtiden.

VA

The administration's answer

Kære Peter Davidsen

 

  1. Hvor mange pladser i plejehjemmene i Nuuk, Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit har vi og hvor lang er ventelisten?

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked orienterer halvårligt Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked om kapacitet og ventelister på plejehjem, ældrekollektiver samt handicap- og ældrevenlige boliger.

Pladser på plejehjem og ældrekollektiver

Antallet af pladser pr. april 2023 på plejehjem og ældrekollektiver fordelt på byer og bygder:

By/Botilbud Plejehjem Aflastning Ældrekollektiv
Nuuk 65 14
Paamiut 22 2
Tasiilaq 16 0
Qeqertarsuatsiaat 1 8
Ittoqqortoormiit 0 7

 

Ventelister

Ventelisterne omfatter borgere, der er visiteret til en plads på plejehjem, aflastning eller ældrekollektiv:

By/Botilbud Plejehjem Aflastning Ældrekollektiv
Nuuk 20 1
Paamiut 0 0
Tasiilaq 7
Qeqertarsuatsiaat 0
Ittoqqortoormiit 1

Aktuel venteliste (18/04-23)

2. Med udgangspunkt i forventning om, at antallet for de ældre bliver højere de næste 5-10 år i Nuuk, Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit, hvor mange ældre forventer man flytter til et plejehjem i et ca. antal?

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked har ikke tilstrækkelige data på området til at forudsige forventninger til fremtidens behov. Det vil kræve en større videnskabelig analyse af borgernes helbred. Derudover afhænger udsigterne til fremtidens behov af visitationskravene, som er politisk bestemt af kvalitetsstandarderne.

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked forventer dog, at behovet for plejehjemspladser vil være størst i Nuuk, hvor 76% af kommunens ældre er bosiddende. I Nuuk har der har været en stigning på 63% flere ældre på 10 år, mens der har været et fald på 26% i Ittoqqortoormiit.

Se graf her.

3. Hvor mange boliger findes der for de mere selvhjulpne ældre i Nuuk, Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit?

Boligselskaberne tilbyder Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked bundlejligheder til ældre og borgere med handicap, der kan klare sig i eget hjem. Der er 133 ældre- og handicapvenlige boliger i Nuuk, hvoraf 65 er fra INI og 68 fra Iserit. Boligselskaberne ændrer status på boligerne fra år til år, så antallet af boliger er varierende.

Med venlig hilsen

Ejner Grønvold

Direktør for Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked