Sådan underretter du, hvis et barn svigtes

Hvad er en underretning?

På denne side kan du læse mere om underretning i forbindelse med svigt af børn. Du kan bl.a. finde information om, hvornår man skal underrette, formålet med underretningen, og hvordan du underretter.

En underretning er en henvendelse fra en borger eller en person, der arbejder i offentlig tjeneste, om bekymring for et barn eller en ung under 18 år.

Det kan dreje sig om børn eller unge, der udviser en bekymrende adfærd, har ulovligt skolefravær eller viser tegn på manglende omsorg.

Det kan være børn og unge, der er udsat for vanrøgt (forsømmelse), vold eller andre overgreb (fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb).

For borgere (privatpersoner) er der ikke en bestemt måde, underretningen skal ske til Kommuneqarfik Sermersooq. Det kan være skriftligt, telefonisk eller personligt.

Personer, der arbejder i offentlig tjeneste, er forpligtet til at fremsende en skriftlig underretning. 

Når du som privatperson er bekymret for, at et barns eller en ungt menneskes trivsel, sundhed eller udvikling er i fare, skal du underrette Kommuneqarfik Sermersooq.

Personer, der arbejder i offentlig tjeneste, skal underrette kommunen, når de har en antagelse om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte.

Hvornår skal man underrette?

Din bekymring kan eksempelvis være opstået, fordi du ved: 

  • At et barn eller en ung bliver slået
  • At et barn eller en ung udsættes for seksuelle overgreb
  • At barnet eller den unge er meget overladt til sig selv og ikke får tilstrækkelig voksenstøtte
  • At et barn eller en ung viser tegn på mistrivsel
  • At et barn eller en ung udsættes for grov mobning, vold med mere af andre børn og unge

Hvis du har kendskab til et barn eller en ung under 18 år, som du enten tror eller ved lever under forhold, der kan bringe barnets eller den unges sundhed og udvikling i fare, har du pligt til at underrette kommunen.

Du kan underrette Kommuneqarfik Sermersooq via telefon, mail eller personligt fremmøde.

Når du laver en underretning på et barn eller en ung, er det vigtigt, at den er så fyldestgørende som muligt. Underretningen skal så vidt muligt bygge på faktiske og konkrete iagttagelser (hvad du har set, hørt og så videre).

Når du underretter, er det vigtigt, at du forholder dig objektivt til situationen. Beskriv fakta og undgå at tolke på det, du har hørt eller set.

Enhver underretning, bør foretages med omtanke, men i tilfælde, hvor det handler om børns og unges liv, trivsel og fremtid, skal tvivlen altid komme barnet og den unge til gode.

Formålet med en underretning er:

Den skal medvirke til at sikre, at barnet eller den unge og familien hurtigt får tilbudt hjælp.

Den kan være dokumentation for faktiske forhold.

Den er et arbejdsredskab i sagsbehandlingsprocessen.

Sådan gør du

Er sagen akut?

Er du privatperson og vil underrette?

Anonym underretning

Er du ansat i offentlig tjeneste?

Er du ansat i Kommuneqarfik Sermersooq og vil underrette?