Koncernservice

Allerede finansierede projekter i Ittoqqortoormiit

Charlotte Pike

Begrundelse:

Jeg har hermed forespørgsel i forhold til status på projekter hvor der blev afsat midler til ved sidste budgetforhandlinger.

Projekter vedrørende Ittoqqortoormiit er:

  • Sag i forhold til udvidelse af ældrekollektivet: 7 mill.kr., 2019 3mill.kr., 2020 4mill.kr.
  • Sanering af gamle huse: 2019 300t.kr., 2020 600t.kr., 2021 600t.kr.

Hvad er status på disse projekter som allerede er finansieret?

Formål:

Årsagen til min nærværende forespørgsel er, at projekterne i byen ser ud til ikke at være igangsat, hvorfor status på sagerne er nødvendig, er tiden mon ved at være inde til realisering af projekterne.

Da jeg gerne vil have konkret viden i forhold til projekterne fremsender jeg ovennævnte forespørgsel.

K

The administration's answer

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Charlotte Pike (IA)

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 7. august 2019 indsendte du spørgsmål til administrationen angående, allerede finansierede projekter i Ittoqqortoormiit.

Baggrunden for dit spørgsmål kommer af, du efterspørger status på projekter hvor der blev afsat midler ved sidste budgetforhandlinger, til projekter vedrørende Ittoqqortoormiit som er:

  •  Sag i forhold til udvidelse af ældrekollektivet: 7 mill.kr., 2019: 3mill.kr., 2020: 4mill.kr.
  • Sanering af gamle huse: 2019: 300t.kr., 2020: 600t.kr., 2021: 600t.kr.

Årsagen til din forespørgsel kommer af, at projekterne i byen ikke ser ud til at være igangsat, hvorfor du mener at status på sagerne er nødvendig.

Forvaltningen for Anlæg og Miljø har behandlet dine spørgsmål og kan oplyse til din første efterspørgsel at, der den 3. april 2018 blev udarbejdet et programoplæg på en ny bygning
á 650 m2 med et overslag på kr. 26 mio.

Den 24. april 2019 blev der afholdt møde med Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked, repræsenteret ved direktør Isak Nielsen Kleist og fagchef Arnannguaq Christensen, med henblik på at tilpasse det tidligere programoplæg til de afsatte midler for 2019 og 2020.

Foreløbigt programoplæg dateret 29. maj 2019 blev derefter sendt til kommentering hos Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked. Det fremsendte programoplæg blev godkendt af fagchef Arnannguaq Christensen den 11. juli 2019.

Ved TB1, 2019 er der en forskydning af midler, således at der i 2019 er kr. 0.1 mio., i 2020 er der kr. 2.9 mio og i 2021 er der kr. 4.0 mio. Ved denne forskydning er der ikke ændret på de vedtagne midler som stadig er kr. 7.0 mio.

Det er hensigten, at en rådgiver opstarter forprojektet i indeværende år. Forprojektet skal derefter myndighedsgodkendes, så udvidelsen af ældrekollektivet kan opstartes i 2020 og
færdiggøres i 2021.

Vedrørende dit andet efterspørgsel om sanering af gamle huse kan administrationen ikke genkende tallene angående sanering. I anlægsbudgettet 2019 er der afsat kr. 3.5 mio. til sanering i Ittoqqortoormiit i 2021.

Til orientering koordineres saneringen med oprydning af dump, så affald fra de sanerede huse ikke belaster byen.

Med venlig hilsen,
Hans Henrik Winther Johannsen
Direktør i Forvaltning for Anlæg og Miljø