Anlæg og Miljø

Kunstgræsbaner

Justus Hansen

Den 7. juni 2023 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ”Kunstgræsbaner”. Koncernservice har modtaget dit spørgsmål som er følgende:

”De nuværende kunstgræsbaner i Kommuneqarfik Sermersooq: Gummigranulatet kommer ofte fra ophuggede bildæk, Problemet er, at de små plastikpartikler med tiden forsvinder fra banerne og ender som forurening. De skadelige kemikalier fra mikroplasten påvirker alle brugerne af disse baner. Kan være kræftfremkaldende.

1: Vil man stoppe igangværende anlæggelse af disse baner?

2: Har man alternative løsninger?

3: hvis (2). omkostninger?

4: Vil man erstatte de eksisterende kunstgræsbaner med mere miljøvenlige baner?

5: Hvis (4). omkostninger?”

AM

The administration's answer

Kære Justus Hansen,

Tak for til spørgsmål til administrationen ang. kunstgræsbaner.

 

Ad 1. Anlæggelsen af banerne er en politiske beslutning, så den beslutning kan administrationen ikke ændre. Hvis der kommer en ny politiske beslutning, så forvalter administrationen efter den. Der er pt. 2 baner under udførsel i henholdsvis Kuummiit og Qeqertarsuatsiaat. Materialer til banen i Kuummiit er indkøbt, hvor det er for sent at ændre i projektet. Banen i Qeqertarsuatsiaat er ikke så langt fremme i processen, så der har forvaltningen valgt en anden teknisk løsning med fint ovntørret sand og måtter som dækmateriale fremfor gummi.

Ad 2. Der findes forskellige løsninger, der varierer i miljøbelastning og brugeroplevelse. Se i øvrigt første punkt

Ad 3. Omkostningerne til banen i Qeqertarsuatsiaat forventes at afholdes indenfor planlagte budget i anlægsbudgettet. Det resterende arbejde er planlagt i 2023.

Ad 4. Det vil være omkostningstungt at omlægge eksisterende baner. Dette kan fremsættes som politisk ønske til forundersøgelse til budget 2024, hvis det ønskes.

Ad 5. Se forrige punkt.

 

Med venlig hilsen

Søren Pedersen

Direktør for Forvaltning for Anlæg og Miljø