Anlæg og Miljø

Forespørgsel om status om agnhuset i Paamiut

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Dorthe-Marie Mogensen-Fontain (S)

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 13. februar 2023 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ”Forespørgsel om status om agnhuset i Paamiut”.

Koncernservice har modtaget dit spørgsmål som er følgende:

”Det er planen at etablere et nyt agnhus og værksted i Paamiut i år, hvad er status på disse?”

AM

The administration's answer

Forvaltning for Anlæg og Miljø har svaret således:

Kære Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Først og fremmest tak for dit spørgsmål angående status om agn- og vodbinderværkstedet i Paamiut.

Projektet er budgetlagt med 3,5 mio. i 2023 og 3,5 mio. i 2024, i alt 7 mio.

Forvaltningen følger den 2-delte bevillingsproces, hvor projektet først forundersøges for få mere retvisende budgetter og flere gennemførte projekter.

Forundersøgelser for agn- og vodbinderværkstedet er i gang. Der foreligger et foreløbigt forslag på projektet som er over budgettet og har en række andre mangler, der skal rettes. Når forundersøgelserne er afsluttet vil forvaltningen lave en sagsfremstilling med aktivering af anlægsmidlerne. Dette forventes at ske i løbet af 2023. Derefter udbydes projektet.

Med venlig hilsen

Hans Ulrik Skifte

Direktør for Forvaltning for Anlæg og Miljø