Databeskyttelse

Dataansvarlig
Kommuneqarfik Sermersooq er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du har sendt til os. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Kommuneqarfik Sermersooq
Kuussuaq 2
3900 Nuuk
E-mail: kommuneqarfik@sermersooq.gl
Tlf. +299 36 70 00

Behandlingen af personoplysninger sker i henhold til reglerne i anordning nr. 1238 af 14. oktober 2016 om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger (persondataloven).

Formål
Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling af henvendelsen.

Vi behandler endvidere oplysningerne for at opnå en effektiv og rationel sagsstyring og for at kunne holde styr på, hvilke sager Kommuneqarfik Sermersooq har behandlet, herunder til brug for fremsøgning af tidligere praksis

Eventuelle modtagere
Oplysningerne kan i særlige tilfælde blive delt med andre myndigheder, hvis Kommuneqarfik Sermersooq finder, at din henvendelse hører under en anden myndighed og derfor videresender din henvendelse til rette myndighed. Du vil i så fald blive informeret herom.

Rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ønsker du at gøre brug af ovenstående rettigheder eller andre rettigheder, skal du kontakte Kommuneqarfik Sermersooq.