Anlæg og Miljø

“Immikkoordaajinni” i Kuummiit

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Laura Táunâjik Uitsatikitseq (S)
Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.
Den 30. august 2022 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ” Immikkoordaajinni” i Kuummiit”.
Koncernservice har modtaget dit spørgsmål som er følgende:
”Kommunalbestyrelsen har under mødet den 31/08-2021 drøftet “Forslag om Byggemodning og udvidelse af ”Immikkoordaajinni” i Kuummiit”, hvor den blev godkendt af samtlige medlemmer. Vi har endnu ikke set, hvorvidt planerne er påbegyndt den dag i dag. Det er ærgerligt.
Derfor vil jeg gerne vide:
Hvor langt er I, i processen?
Er der udbudt licitation?
Hvordan foregik organiseringen?
Hvornår påbegyndes planerne og hvornår færdiggøres det??”

AM

The administration's answer

Forvaltningen for Anlæg og Miljø svarer således:

Kære Laura Táunâjik Uitsatikitseq

Forvaltningen vil gerne takke for dit spørgsmål angående “Forslag om Byggemodning og udvidelse af ”Immikkoordaajinni” i Kuummiit”.

Anlægsafdelingen har hyret en ekstern entreprenør til opgaven, der i forvejen har en anden opgave vedr. projektet ”Affald/Oprydning af bygder”. Da opgaven er inden for tilbudslovens muligheder for underhåndsbud, har anlægsafdeling valgt at indhente underhåndsbud for at kunne hente stordriftsfordele mellem to forskellige projekter med samme entreprenør.

I år vil den entreprenøren komme til Kuummiit og undersøge forholdene for uddybning af jollehavn. Der vil i den sammenhæng blive undersøgt om de opgravede materialer fra uddybningen af den eksisterende jollehavn kan bruges til terrænfyld ved ”Immikkoordaajinni”.

Hvis entreprenøren vurderer, at det er muligt vil arbejdet blive udført i år og alternativt hvis det ikke vurderes muligt at gennemføre i år, så fortsættes projektering så det kan gennemføres næste år.

Med venlig hilsen
Hans Ulrik Skifte
direktør for Forvaltning for Anlæg og Miljø