Velfærd og Arbejdsmarked

Spørgsmål angående fleksjob og borgere med funktionsnedsættelser

Naya Sophia Pedersen Lyberth

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Naya Pedersen Lyberth (IA)

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 14. marts 2024 indsendte du spørgsmål til administrationen angående fleksjob og borgere med funktionsnedsættelser.

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked har modtaget dit spørgsmål, som er følgende:

-Hvor mange/hvilke arbejdspladser modtager handicappede i flexjobs?

-Hvilke arbejdsopgaver gives til registrerede handicappede?

-Hvilken støtte får de fra arbejdspladsen, får de introduktion?

Jeg ønsker information om hvilken omfang de handicappede borgere modtager, idet der er brug for alle i samfundet. Hvor mange/hvilke enkelte arbejdspladser er villige til at modtage handicappede i flexjobs? Og i hvilket omfang er disse arbejdspladser parate til, at agere som arbejdsgivere? Hvordan foregår støtten til de handicappede, for at vedligeholde de handicappedes motivation til at fastholde deres arbejdsplads.

Baggrunden for dette er et fald blandt de arbejdsdygtige borgere?”

 

VA

The administration's answer

Kære Naya Pedersen Lyberth

Tak for til spørgsmål til administrationen vedrørende fleksjob og borgere med funktionsnedsættelser. Vi kan hermed oplyse følgende:

 1. Hvor mange/hvilke arbejdspladser modtager handicappede i flexjobs?

Der er mulighed for at blive ansat i et fleksjob, hvis man har en varig og betydeligt nedsat arbejdsevne. Arbejdsgiveren vil med en fleksjobordning modtage refusion på op til 50 % af medarbejderens grundløn.

Kommuneqarfik Sermersooq har aktuelt 32 borgere i fleksjob.

Fordeling af fleksjobbere er således:

 • Ittoqqortoormiit: 0
 • Tasiilaq: 3
  • Tusass: 1
  • Børnehjem: 1
  • Brandstationen: 1
 • Paamiut: 3
  • Myndighedsafdeling: 1
  • Iserit A/S: 1
  • Paamiut hallen: 1
 • Nuuk: 26
  • Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked: 2
  • Ippiarsuk: 1
  • Grønlands Selvstyre: 4
  • Naturinstituttet: 1
  • Pisiffik: 3
  • Sana: 4
  • Grønlandsrevisionskontor: 1
  • Brøndum A/S: 1
  • The Element: 1
  • EMJ-Atcon Sulisa ApS: 1
  • Centrum Grill: 1
  • Central Tandklinik: 2
  • Royal Greenland: 1
  • Konpap Grønland: 1
  • Greenlandic Seafood: 1
  • Nilak A/S: 1

 

 1. Hvilke arbejdsopgaver gives til registrerede handicappede?

I det typiske fleksjobforløb, er medarbejderen allerede ansat i virksomheden, da sygdomsforløbet/funktionsnedsættelsen opstår. Der vil således være tale om en kendt og oplært medarbejder, der løser nogle af de samme opgaver som tidligere, men med fleksible vilkår fx ift. arbejdstid. Virksomheden får mulighed for at bevare medarbejderens kompetencer i virksomheden, samtidig kan medarbejderens tilknytning til arbejdsmarkedet bevares.

Efter afskaffelsen af handicapforordningen og indførelsen af handicaploven i 2020, arbejdes ikke længere med registrering af handicappede.

 1. Hvilken støtte får de fra arbejdspladsen, får de introduktion?

Arbejdsmarkedsområdet modtager som regel henvendelse fra virksomheden m.h.p. etablering af en fleksjobsaftale for deres medarbejder, som har fået en funktionsnedsættelse – fx senfølger af sygdom. Derfor vil medarbejderen være velbevandret i sit arbejde, når fleksjobbet starter og dermed vil støtten fra Majoriaq være løbende aftalte 3-partssamtaler.

I de tilfælde, hvor Majoriaq anviser et fleksjob, vil Majoriaq opfordre og vejlede virksomheden ift. introduktionen af medarbejderen.

 

Med venlig hilsen

Ejnar Grønvold
Direktør for Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked