Børn og Skole

Vedrørende: Strategier for kommunens virksomheder under stærk storm

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Laura Táunâjik Uitsatikitseq (S)
Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.
Den 19. marts 2022 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ”Strategier for kommunens virksomheder under stærk storm”.

Forvaltning for Børn og Skole har modtaget dit spørgsmål som er følgende:
” I løbet af årene har Grønland været ramt af stærke storme. Der til tider har bragt menneskeliv i fare. I de tilfælde at nogle af Kommunens virksomheder har holdt lukket.

I sidste uge har der været en stærk stormvejr i Østgrønland. Der undertiden har været farligt og i nogle af bygderne har husenes materialer fløjet af og det kan ikke nægtes at det kunne have bragt menneskeliv i fare. Dertil har der været en stærk stormvejr mellem søndag og mandag. Trods dette har man holdt skolen og daginstitutionerne åbent i Tasiilaq. Borgerne kan selv bevidne hvor farlig stormens styrke har været for børnene. Trods dette har lærerne været nødsaget til at aflevere deres børn til daginstitutionen da skolen skulle holdes åbent. Og personalet i daginstitutionerne har været nødsaget til at tage på arbejde, selvom det ikke har været hensigtsmæssigt at tage spædbørnene ud i sådan et stormvejr. På den anden side har Kommunen anbefalet sit personale at komme på arbejde når vejret bliver bedre.

Derfor efterlyser jeg følgende overordnede informationer:
* Har Kommuneqarfik Sermersooq intentioner om at udarbejde strategier når der er stormvejr?
* Er det hensigtsmæssigt at holde børnehaverne og skolerne åbent under stærkt stormvejr?
* Er der mulighed for at lukke daginstitutionerne og skolen midlertidigt lukket mens kommunen afholdes lukket og personalet bliver hjemme indtil vejret klarer op?”

BS

The administration's answer

Kære Laura Táunâjik Uitsatikitseq

Tak for dine spørgsmål omkring Strategier for kommunens virksomheder under stærk storm.
Forvaltningen for Børn og Skole har ansvaret for skoler og daginstitutioner i Kommuneqarfik Sermersooq.
Forvaltningen har derfor ansvaret for at tilbyde pædagogisk stimulerende aktiviteter og pasning til de yngste og undervisning til de ældste.

Mandag den 14. marts 2022 var der storm i Tasiilaq. Direktøren bliver ringet op om morgenen af områdechefen, som orienterer om stormen. Direktøren oplyser om, at der skal være et beredskab på skolen og daginstitutionerne, så samfundskritisk personale, som i sundhedsvæsenet, brandvæsenet, politi og kommunens vejfolk, kan få deres børn passet og komme på arbejde, men at områdechefen kan sende en besked ud med en anbefaling om, at man, hvis det er muligt, holder børnene hjemme, men at institutioner og skole er åbne.

Direktøren ser ikke den udsendte besked, men taler efterfølgende med skoleinspektøren og understreger, at det er et beredskab, han skal have på skole og foreslår, at de lader personale med børn blive hjemme.
Dette er dog efter kl. 8, så flere er mødt ind. Det aftales, at dem, der ringer ind efterfølgende, kan blive hjemme uden løntræk.

Efterfølgende bliver det aftalt mellem Områdechefen og Direktøren, at der mangler en tydelig beskrivelse af hvordan der skal handles, så der kan være et beredskab på institutioner og skole, så samfundskritisk personale kan få deres børn passet under storm. Den er ved at blive lavet.

At institutionerne og skoler er åbne under storm, er ikke nyt. Vedlagt er en ældre pjece, som kan genfindes på nogle af institutionerne, og som fint beskriver medarbejdernes ansvar under storme. Der står desuden hvornår en institution eller skole lukker: ”En daginstitution eller skole holder ikke lukket, medmindre andre institutioner eller forretninger er lukket og borgerne ikke kan møde på arbejde”. Det er altid Direktørens beslutning om en skole eller institution skal lukke – ikke en skoleleder eller institutionsleder. Dette ansvar kan i særlige tilfælde uddelegeres til en Områdechef eller en Stabs-/Fagchef.

I forlængelse af dette kan orienteres, at der er en aftale om, at i tilfælde af Piteraq, så følges politiets anvisninger og skoler og institutioner holdes lukket, mens der i tilfælde af andre storme – i hele kommunen – skal være åbne institutioner og skoler, da vi anser det som vores ansvar, at der kan ske pasning af børn af samfundskritisk personale. Her har de enkelte ledere ansvaret for at vurdere hvor meget personale, der er nødvendigt og hvem der kan komme på arbejde.

 

Med venlig hilsen

Lone N. Møller

direktør for Forvaltning for Børn og Skole

 

https://sermersooq.fra1.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2022/03/25095149/Pjece-vedr.-storm-dk.pdf