Koncernservice

Regulering af åbningstider i kommunale institutioner

Knud Mathiassen

Hurtige løsninger i Tasiilaq

Regulering af åbningstider i kommunale institutioner.

Idrætshallen i Tasiilaq: Åbningstider for Fitness i Tasiilaq Idrætshal

Det skal være muligt at gå til Fitness i samtlige åbningstider fra mandag til søndag.

Aktuel åbningstid: Mandag – Fredag 8:30-21:00, Lørdag – Søndag 11:30-18:30.

Forslag til ændring af åbningstider: Mandag – Fredag 08:00-23:00, Lørdag – Søndag 09:00-22:00. Fra Fitness åbner til det lukker.

Formål og begrundelser: Formålet er at give borgerne mulighed for at dyrke motion fra den ene dag til den anden, alle skal have mulighed for at dyrke motion i Idrætshallens åbningstid.

Et af formålene er at øge antallet af faste medarbejdere med en, som skal arbejde til dagligt og også i weekenderne.

Fritidsklubben i Tasiilaq: Fritidsklubben værested for unge. 

Det ønskes, at fritidsklubbens åbningstider om fredage og om lørdage bliver udvidet indtil kl. 02:00, sådan var det tidligere og aktuelt er det nødvendigt, at øge åbningstiderne i weekenderne.

Jeg er selv af den opfattelse, at det er naturligt at åbningstiderne for værestedet for de unge bliver udvidet, da det er blevet kutyme, at unge laver uroligheder og forsøger at begå hærværk efter fritidsklubbens lukketid i weekenderne, hvis vi kunne udvide åbningstiderne til kl. 02:00 om natten, vil de unge være overmandet af træthed og vil kunne gå mere trygt hjem

Et af formålene er at øge antallet af faste medarbejdere med to i weekenderne.

Med venlig hilsen

Knud Mathiassen

Medlem Kommunalbestyrelsen

Medlem Udvalget for Børn og Skole

E-mail: knma@sermersooq.gl Tlf. dir.: 36 77 39

K

The administration's answer

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Knud Mathiassen (IA)

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 13. maj 2019 indsendte du spørgsmål til administrationen angående Åbningstider for Fitness i Tasiilaq

Spørgsmålet går ud på, om det er muligt at ændre på åbningstiderne for Fitness i Tasiilaqs Idrætshal og udvidelse af åbningstider for Fritidsklubben indtil kl. 02:00. Formålene med forespørgslerne er, at give borgerne mulighed for at dyrke motion og for at formindske hærværk og uroligheder begået at de unge. Samtidigt med udvidelsen af åbningstiderne, ønsker du en forøgelse af antallet af fastemedarbejdere begge steder.

Forvaltningen for Børn og Skole kan oplyse, at hallens åbningstider netop er blevet udvidet med virkning fra 14. maj 2019 og ser således ud:

Mandag-torsdag kl. 0800-2300, fredag kl. 0800-2100, lørdag-søndag kl. 1200-2000

Ændringen er er sket uden at ansætte ekstra personale.

Med hensyn til udvidelsen af åbningstiderne for Fritidsklubben, ønsker forvaltningen først at drøfte sagen med lederen, eftersom den selvsamme leder i dag har sendt en forespørgsel omkring tiltag med hensyn til de unges hærværk og uroligheder. Forvaltningen vil bestræbe sig på at give dig et fyldestgørende svar hurtigst muligt, når der foreligger en konkret plan for problemet.

Vi takker for din henvendelse.

Med venlig hilsen

Helene Broberg Berthelsen

Direktør for Børn og Skole