Anlæg og Miljø

Selvstyrets opførelse af ungdomsboliger i Tasiilaq

Justus Hansen

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Justus Hansen (D)
Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.
Den 7. september 2022 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ” Selvstyrets opførelse af ungdomsboliger i Tasiilaq.”

Forvaltning for Anlæg og Miljø har modtaget dit spørgsmål som er følgende:
” Jeg hører der vil opføres ungdomsboliger i Tasiilaq, fra selvstyret.
1: er dette korrekt?
2: hvor skal disse opføres?
3: str. på areal?
4: 1-2-3 rums?
5: byggemodning?
6: er kommunen medfinansierede?
7: har dette været igennem de relevante udvalg og hvornår?
8: igangsætning og færdiggørelse år?
9: licitation dato?

Begrundelse:
Jeg kan ikke huske om dette har været igennem anlægsudvalget eller AIA?
Jeg hører om dette fra Tasiilaq lokaludvalg.”

AM

The administration's answer

Forvaltningen for Anlæg og Miljø svarer således:

Kære Justus Hansen

Tak for dit spørgsmål vedrørende Selvstyrets opførelse af ungdomsboliger i Tasiilaq.

Ja, det er korrekt at der er udlagt arealer til ungdomsboliger. Der er endnu ikke meddelt arealtildeling.
Der er modtaget arealansøgning til 4 boliger på samlet set 199,2 m2 af 49,8 m2 hver inkl. udhus på 5,2 m2 hver. De 4 boliger vil blive bygget som 1 rums boliger. Placeringen er iht. vedhæftede situationsplan på delområde C6 i Tasiilaq.

Der er allerede etableret vej og forsyning, så der skal ikke opføres byggemodning.
Tegnestuen Qarsoq har ansøgt pva. af Selvstyret, som er bygherre. Kommunen er ikke medfinansierende på projektet, da det er et rent selvstyre anliggende.

Arealmyndigheden har i sin sagsbehandling ikke vurderet at ansøgningen skulle fremlægges for politisk niveau, da der i gældende kommuneplantillæg er en restrummelighed i området.
I sagsbehandlingen har der været en nabohøring og partshøring af de berørte naboer, hvor projektet er fremlagt med tegningsmateriale.

Til dit spørgsmål om igangsætning og færdiggørelses år, kan vi oplyse at når de modtager en arealtildeling sker det med følgende frister:
Indenfor 1 år fra udstedelse af arealtildeling, skal der fremsendes ansøgning om byggetilladelse.
Indenfor 2 år fra udstedelsesdato for arealtildelingen, skal byggeriet igangsættes.

Vedr. din forespørgsel om licitation dato, så er det et bygherre anliggende. Kommunens opgave er at agere både areal- og bygningsmyndighed på projektet. Det henvises venligst til ovenstående svar ift. tidsfrister på igangsætning af byggeri efter arealtildeling.

Med venlig hilsen

Hans Ulrik Skifte
direktør for Forvaltning for Anlæg og Miljø