Børn og Skole

Hvor mange er på venteliste til børnehave

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Forvaltning for Børn og Skole har modtaget dit spørgsmål som er følgende:

Hvor mange er på ventelisten til Meeqqerivik Mike i december 2023 og januar 2024? Og hvor mange er på ventelisten til overflytning fra vuggestue til børnehave?

BS

The administration's answer

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Dorthe-Marie Mogensen-Fontain (S)

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 22. januar 2024 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ”Hvor mange er på ventelisten til børnehave”.

Forvaltning for Børn og Skole svarer således:

Kære Dorthe-Marie Mogensen-Fontain,

Tak for dit spørgsmål.

Børnehaven Mike har en børnenormering på 51. Der er indskrevet 51 pr. dags dato. Forvaltningen kan oplyse, at der i december 2023 var to og i januar 2024 er tre på venteliste til børnehaven. Derudover er der fire børn fra vuggestuen Meeraq, som er meldt klar til overflytning til børnehaven.

Forvaltningen kan ydermere oplyse, at der er 15 børn fra børnehaven, der starter i skole til august. Disse vil blive indskrevet på SPO i løbet af april måned. Det vil sige, at de tre børn på venteliste og fire i vuggestuen vil blive indskrevet, når børnehavebørnene indskrives i SPO.

Med venlig hilsen

Lone Nukaaraq Møller

Direktør for Forvaltning for Børn og Skole