Servicemeddelelser
Underretninger
Er du bekymret for et barn?

En underretning er en henvendelse fra en borger eller en person, der arbejder i offentlig tjeneste, om bekymring for et barn eller en ung under 18 år.

Kommuneplan
Sermersooq 2018

Kommuneplanen er blevet digital og det øger tilgængeligheden for borgere, sagsbehandlere, myndigheder og politikere.