Koncernservice

IBA-aftale om Rubin udvinding i Qeqertarsuatsiaat

Peter Davidsen

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Peter Davidsen (S).

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 18. juni 2022 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ” IBA-aftale om Rubin udvinding i Qeqertarsuatsiaat”.

Koncernservice har modtaget dit spørgsmål som er følgende:

” For det første blev der i juni 2014 mellem Kommuneqarfik Sermersooq, Naalakkersuisut samt mineselskabet True North Gems indgået aftale om udvinding af rubiner og underskrevet IBA aftale.

Følgende overskrifter i aftalen:
a) 10. Personale- (HR) virksomhedsudvikling.
b) 11. Erhvervsudvikling.
c) 12. Social, kulturel, velfærd

Jeg ønsker at få et nærmere indblik i, hvilke opfølgende tiltag Kommuneqarfik Sermersooq har taget, og naturligvis vil jeg gerne have et indblik i opfølgningen i forhold til andre overskrifter i aftalen?

For det andet ønsker jeg et indblik i om IBA-aftalen er blevet fornyet efter True North Gems lukkede og Greenland Ruby overtog driften, og om der i så fald er sket ændringer i forhold til opretholdelsen af aftalen?

Jeg ønsker at høre om der er indgået en ny IBA-aftale.

Jeg ønsker at få dette indblik, idet IBA-aftalen har til formål at være til gavn for de lokale, da aftalens intentioner om erhvervsmæssig og kulturel økonomisk fordel for Qeqertarsuatsiaat også skal sikres, hvis aftales ikke blot skal være et stykke papir.

Ikke mindst har der under høringen været fremlagt fristelser om at aftalen skal være til gavn for Qeqertarsuatsiaat både økonomisk, kulturelt m.m.

Ikke mindst skulle Kommuneqarfik Sermersooq som medunderskriver sikre at udvindingen skal være til gavn for de lokale og dermed sørge for en opfølgning.”

K

The administration's answer

Kære Peter Davidsen

Tak for dit spørgsmål omkring IBA-aftale om Rubin udvinding i Qeqertarsuatsiaat som besvares herved.

Administrationens opfølgning
Administrationen har ca. en gang årligt henvendt sig til Selskabet LNS (der har overtaget IBA’en). Henvendelsen har indeholdt en total for de manglende betalinger selskabet har haft til kulturelle fonde mv.

Status på IBAens punkter
Kommunen modtager årligt en statusrapport. På nogle områder lever selskabet op til de aftaler der er indgået.

Eksempelvis punkt 10. Her er selskabet gået fra 337 til 60 ansatte, hvoraf 95% er grønlandsk arbejdskraft. En del lokal arbejdskraft fra Qeqertarsuatsiaat er rekrutteret, men nogle af disse medarbejdere er i mellemtiden flyttet internt i kommunen.

Af øvrige positive elementer nævnes dele af punkt 12. Eksempelvis at selskabet:

 • handler med lokale fangere og fiskere i Qeqertarsuatsiaat
 • opretholder vores uddannelsesmæssige forpligtigelser om elever/lærlinge og af dem har færdig udlært 5 elever/lærlinge
 • udbyder råmateriale og slebne ædelsten til den lokale befolkning, designer og kunstnere.

På andre områder lever selskabet ikke op til aftalen.

 • Der indbetales ikke til den kulturelle fond (punkt 12). Dette undskyldes med løbende underskud.
 • Der leveres ikke undervisning i Qeqertarsuatsiaat. Dette undskyldes med Covid-19. (Punkt 11)

Hvorfor er der stadig mangler?
Administrationen i kommunen er i dialog med Selvstyret om den balancegang der er mellem at holde selskabet op på forpligtigelserne, samtidig med at der kan konstateres et løbende driftsunderskud. Balanceakten består i at selskabet 40 mio. i skatter, har en stor del af grønlandske ansatte men har et underskud fra år til år. Det selskab der oprindeligt havde licensen (True North) er i dag gået fallit, og det vil være et tab hvis dette også sker for LNS. Det er også værd at bemærke, at set i forhold til andre mineprojekter, og minens størrelse, har rubinminen meget omfangsrige forpligtigelser i deres IBA.

Forløbet fremadrettet
I foråret 2022 har kommunens erhvervsafdeling, Selvstyret og LNS afholdt et møde om status på IBA’en. Selskabet anerkender mangler. På mødet er det aftalt at igangsætte et forløb, der opdaterer aftalegrundlaget , der for kommunens vedkommende skal forelægges kommunalbestyrelsen.
De tre parter aftalte at ændringerne ikke bør ske på en gang og være store og gennemgribende. I stedet bør udviklingen være velovervejet, faseopdelt og med fokus på at lukke de uafklarede huller i nuværende aftale, samt øge den fælles værdi for kommune, selvstyre og Greenland Ruby. Følgende blev besluttet:

 • Der skal afholdes 2-3 møder årligt. første møde ser ud til at blive i september 2022.
 • Til første møde skal Greenland Ruby komme med forslag til ændringer.
  • Det drejede sig gennemgang og forslag til forbedrede sociale og kulturelle forhold.
  • Og videre om forslag til afklaring på Fonden for sociale og kulturelle midler, samt hvordan midler ansøges og fordeles.
  • Nye projekter at samarbejde omkring til fordel for de lokale beboere.
 • Kommuneqarfik Sermersooq skal til mødet komme med forslag til, hvem der repræsentere bygden som tovholder.

Ændringernes perspektiv
Kommunens administration har fokus på at ændringerne sikrer at:
– Aftaler om økonomisk tilskud honoreres
– Lokal inddragelse af Qeqertarsuatsiaat i beslutninger om fondes forbrug

Politisk orientering og inddragelse
Såfremt der er større ændringer i aftaleforholdet mellem selskabet, Selvstyret og kommune, skal dette godkendes politisk.
Ved mindre justeringer orienterer administrationen.

Med venlig hilsen

Marie Fleischer
Vicekommunaldirektør i Kommuneqarfik Sermersooq