Anlæg og Miljø

Forespørgsel om Status på renoveringen af skolen i Paamiut

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Hvad er status på nedrivning af ubeboede blokke, som har skæmmede udseende? Hvornår regner man med, at man er gået i gang? Hvad er rækkefølgen? Hvordan er planen ud? Hvis opgaven varetages af nogen udenfor kommunen, ønsker jeg min forespørgsel besvaret.

AM

The administration's answer

Kære Dorthe-Marie

Tak for dit spørgsmål ang. renovering af klasselokaler på skolen i Paamiut. Forvaltningen vil gerne sige tak for din tålmodighed for vores svar.

Der er afsat 1,7 mio. i bygningsbudgettet til renovering af 7 klasselokaler på skolen i Paamiut. Arbejdet er planlagt i 2024 i forlængelse af facade og brandrenoveringen som pågår i øjeblikket.

Vi håber, at ovenstående er et tilfredsstillende svar på dit spørgsmål.

Med venlig hilsen

Asmus Jessen Rubæk
Stabschef og Konstitueret Direktør