Koncernservice

Vedrørende: Iværksætterhuset

Justus Hansen

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Justus Hansen.

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 19. oktober 2019 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ”Iværksætterhus i Kommuneqarfik Sermersooq”.  Koncernservice har modtaget spørgsmålene som er følgende:

 1. Er det allerede etablerede firmaer?
 2. Ikke helt ny opstartede?
 3. Er det dig der direkte styrer det og hvem der skal ind?
 4. Er der venteliste?
 5. Hvor lang tid må man være der?
 6. Lejepriser?
K

The administration's answer

Kære Justus,

Tak for din henvendelse.

Sermersooq Business Council administrerer iværksætterhuset på vegne af Kommuneqarfik Sermersooq.

Iværksætterhuset har på nuværende tidspunkt følgende lejere:

 1. Filmværksted
 2. Foodlab
 3. Kaffivik
 4. H Design
 5. Karitas production.

 

 1.  Er det allerede etablerede firmaer?

Der vil typisk være tale om nystartede virksomheder, og kendetegnet for alle er, at de kan betegnes som iværksættere. Et vigtigt kriterie for at få en plads i huset er, at selskabet ikke vurderes at være i konkurrence med andre virksomheder. Her er det SBCs forretningsudvalg der i samarbejde med administrationen foretager en vurdering. Food-Lab og Filmværkstedet falder uden for kategorien, da der her er tale om offentligt støttede projekter. Fælles for begge projekterne er, at de udgør en ramme som kan komme mange iværksættere til gavn.

 1. Ikke helt nyopstartede?

Der henvises til svaret på spørgsmål 3

 1. Er det dig der direkte styrer det og hvem der skal ind?

Det er SBCs forretningsudvalg der vælger hvem der skal have plads i iværksætterhuset på baggrund af indstilling fra administrationen i SBC. Der foretages en konkret vurdering af den virksomhed der ønsker en plads på baggrund af en ansøgning, som virksomheden indsender.

 1. Er der venteliste?

Der er pt. venteliste til huset. Der står fem virksomheder på ventelisten.

 1. Hvor lang tid må man være der?

Lejerne kan som udgangspunkt leje lokalerne for en treårig periode. Imidlertid udløber lejekontrakten på bygningen i februar 2021. På den baggrund indgås der ikke lejemål der løber længere end februar 2021. Der arbejdes på en plan for iværksætterhuset som vil blive fremsendt til kommunen i den nærmeste fremtid.

 1. Lejepriser?

Huslejen i iværksætterhuset ligger gennemsnitligt på 1/3 af prisen for et tilsvarende lokale som lejes på kommerciel basis.

Priserne ser således ud:

Lokale 1  2.418,36 kr

Lokale 2  2.418,36 kr

Lokale 3  2.418,36 kr

Lokale 4  2.842,86 kr

Lokale 5  7.256,25 kr

Lokale 6  7.256,25 kr

Lokale 7  7.256,25 kr

 

Med venlig hilsen

Lars Møller-Sørensen

Kommunaldirektør

Kommuneqarfik Sermersooq