Anlæg og Miljø

Færdiggørelse af vejanlæg i Tasiilaq

Harald Bianco

Den 10. april 2024 indsendte du spørgsmål til administrationen angående færdiggørelse af vejanlæg i Tasiilaq.

Forvaltning for Anlæg og Miljø har modtaget dit spørgsmål, som er følgende: 

Der er i budgettet for 2024 vedtaget, at der ud over allerede afsatte midler afsættes yderligere kr. 21 millioner. Og at midlerne skal afsættes efter afdækning af hvor meget der mangler, således sagen kan afsluttes i 2024. Hvor langt er I, i processen?”

AM

The administration's answer

Kære Harald Bianco

Først og fremmest tak for til spørgsmål til administrationen vedrørende færdiggørelse af vejanlæg i Tasiilaq. Vi kan hermed oplyse følgende:

Det er korrekt, at der i indeværende budget er afsat midler til asfaltering i Tasiilaq. Konkret er der afsat 21,2 million kroner fra puljen til Infrastruktur og Byggemodning.

Forvaltning for Anlæg og Miljø er blandt andet i dialog med vores områdeleder i Tasiilaq angående økonomi, behov og prioriteringer for asfaltering. Den første umiddelbare vurdering er, at det totale behov for asfaltering beløber sig til omkring 30 million kroner, men dette er stadig under mærmere afklaring. Det er derfor muligt, at der vil blive behov for yderlige midler, udover de allerede afsatte, hvis det totale behov for asfaltering skal dækkes. Så snart økonomi, behov og prioriteringer er på plads, udbydes opgaven med henblik på udførelse i indeværende år.

Med venlig hilsen

Søren Pedersen

Direktør for Forvaltning for Anlæg og Miljø