Anlæg og Miljø

Spørgsmål ang. Kuummiit og Tasiilaq

Harald Bianco

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Harald Bianco (IA)

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 6. september 2022 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ” Spørgsmål ang. Kuummiit og Tasiilaq”

Koncern Service har modtaget dit spørgsmål som er følgende:

 • “Hvad er status på udførelsen af kunstgræsbanen i Kuummiit?
 • Hvad er status på udførelsen af tørrestativer til torsk Tasiilaq?
 • Hvad er status på udførelsen af ”Brættet” i Tasiilaq?
 • Hvad er status på udførelsen af bådoplag i Tasiilaq?
 • Hvad er status på udførelsen af pontonbroer i Attertu i Tasiilaq?
 • Jeg vil gerne spørge om de afsatte midler ikke er overført til andet?

Grunden til mit spørgsmål er at der allerede er materialer og afsatte midler til opgaverne.”

AM

The administration's answer

Forvaltningen for Anlæg og Miljø svarer således:

Kære Harald Bianco

Forvaltningen vil gerne takke for dine spørgsmål ang. Kuummiit og Tasiilaq

 • Hvad er status på udførelsen af kunstgræsbanen i Kuummiit?
  Montørerne fra Holland har været travlt optaget med kunstgræsbaner både i Grønland og andre lande.
  Forsinkelser fra deres side med udførelse, manglende flybilletter og det sene tidspunkt på året har medført, at udførelsen ikke kan gennemføres med tilfredsstillende resultat i år.

Udførelsen er derfor udsat og planlægges udført juli/august 2023.

 • Hvad er status på udførelsen af tørrestativer til torsk Tasiilaq?
  Forvaltningen har ikke indkøbt materialer til tørrestativer.
  Det undersøges, om der er sket bestilling/indkøb fra andre forvaltninger og/eller lokalråd.

 

 • Hvad er status på udførelsen af ”Brættet” i Tasiilaq?
  Fundament og fremføring af vand samt tilslutning til kloak blev udført 2021.
  Både vand og kloak er ved at blive funktionstestet.

Materialerne er tilvejebragt og rejsning af bygningen opstarter i uge 37/38.

 

 • Hvad er status på udførelsen af bådoplag i Tasiilaq?
  Det var planlagt, at materiale fra uddybning af havnen skulle genanvendes til opfyld for bådoplag.
  Der er taget kontakt til Selvstyret ang. genanvendelse af sømateriale, hvor særlig Havmiljøloven, bilag 3 giver udfordringer.
  Der er forsat dialog med Selvstyret og der er udtaget prøver fra inderhavnen. Svar på prøverne afventes.

Det forventes, at projektet kan gennemføres i 2023.

 • Hvad er status på udførelsen af pontonbroer i Attertu i Tasiilaq?
  Placeringen af pontonbro er under afklaring.
  Det overvejes, at lave en mindre mole, som pontonbroen kan monteres på.
  Udregning af mængder for opfyld pågår.
 • Jeg vil gerne spørge om de afsatte midler ikke er overført til andet?
  Afsatte midler for 2022 er stadig tilgængelige i 2023, hvorfor projekterne bliver realiseret, men med en tidsforskydning.

Med venlig hilsen

Hans Ulrik Skifte
Direktør for forvaltningen for Anlæg og Miljø