Velfærd og Arbejdsmarked

Spørgsmål angående Utoqqaat Illuats handicapbus

Ken Madsen

Plejehjemmets defekte bil har stået stille i næsten et halvt år. Man er sågar nødt til at bestille en taxa fra plejehjemmet når der er behov for afhentning. Her taler jeg ikke om at afhentning kan pågå til enhver tid og til hvor som helst. Her tænker jeg mere på at der kan findes ældre mennesker der kan finde på at gå fra stedet uden personalets viden. Nogle af dem kan endda gå uden fodtøj på.

Personalet i Utoqqaat Illuat siger at de end ikke kender årsagen til at bilen ikke har været på værkstedet endnu.

Jeg tænker at, det her er værd at undersøge eller også skal den relevante udvalg gøres opmærksom på situationen. Skal Utoqqaat Illuats bil på værkstedet – eller hvad vil der ske? Jeg er sikker på at personalet har behov for bilen.

Beboere i Utoqqaat Illuat hentes af ambulancen, når de skal til lægen, men jeg tænker at ambulancen skal bruges til akutte situationer og bilkørsler skal være så få som muligt?

Som det andet, kan man ikke gøre Utoqqaat Illuats telefon nemmere at finde? Hvorfor kan man ikke finde informationer om deres direkte “afdeling” i kommunens hjemmeside?

VA

The administration's answer

Kære Ken Madsen

Tak for til spørgsmål til administrationen vedrørende Utoqqaat Illuats handicapbus. Vi kan hermed oplyse følgende:

Utoqqaat Illuats handicapbus har været defekt siden efterår 2023. Den har været på værksted, og er blevet vurderet til at der skal ske en større reparation af bussen, før den kan køre igen.

I forbindelse med budgettet for 2024 har Kommunalbestyrelsen afsat midler til indkøb af en ny bus til ældreområdet. Der har været gennemført en udbudsproces, og der er indgået aftale om indkøb af en ny handicapbus. Den forventes leveret i oktober indeværende år.

Utoqqaat Illuat finder sammen med det øvrige ældreområde og sundhedsvæsenet de bedste løsninger, mens der ventes på den nye bus.

Utoqqaat Illuats telefonnummer findes på kommunens hjemmeside under “Afdelinger”. Forvaltningen anerkender, at det kan være svært at finde og vil sammen med kommunikationsafdelingen prøve at gøre det mere synligt.

Med venlig hilsen

Ejnar Grønvold

Direktør for Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked