Velfærd og Arbejdsmarked

Folk fra Østen

Storm Ludvigsen

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Storm Ludvigsen

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 31. januar 2024 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ”Folk fra Østen”. Koncernservice har modtaget dit spørgsmål som er følgende:

Filippinere/Thailændere

Jeg vil høre om, hvor mange tilkaldte/tilflyttere der er af folk fra Østen i Nuuk samt hvor mange tilkaldte der kommer om måneden.

Der er efterhånden mange der sætter spørgsmålstegn ved hvad de laver her, idet der lige pludselig er mange af dem.”

VA

The administration's answer

Kære Storm Ludvigsen,

 

Tak for dit spørgsmål til administrationen angående folk fra Østen.

I forbindelse med ansøgning om ansættelse af udefrakommende arbejdskraft følges en klar procedure for Majoriaq. Nedenstående procedure er beskrevet ud fra de seneste tal fra Majoriaq.

 1. Udlændinges rettigheder til arbejde i Grønland er som følger:
 • Statsborgere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island kan frit opholde sig og arbejde i Grønland
 • Borgere med opholdstilladelse som familiesammenført eller flygtning, har humanitær eller tidsubegrænset opholdstilladelse, kan også frit tage arbejde i Grønland
 • Øvrige udlændinge skal søge om arbejdstilladelse – EU-borgere er dog visumfri

 

 1. Procedure for ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse:
 • Udlændinge, der ønsker at arbejde i Grønland, skal ansøge gennem Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) – den danske Udlændingestyrelse
 • Betingelserne for at kunne få arbejds- og opholdstilladelse er, at ansøgerens arbejdskraft og kvalifikationer er efterspurgt i Grønland, og at ansøger har en ansættelsesaftale med en virksomhed
 • Den lokale Majoriaq vurderer for hver ansøgning, om stillingen vil kunne besættes af lokal arbejdskraft
 • En tilladelsesperiode kan gives i op til 1 år fra den dato, der træffes afgørelse – uanset ansættelsesforholdets længde
  • Herefter kan der søges om forlængelse
 • Særlige fagpersoner kan arbejde uden arbejdstilladelse i op til 3 måneder (ex. montører, konsulenter, o. lign.)
 • Der er op til 3 måneders sagsbehandlingstid

 

 1. Procedure for virksomheder:
 • Virksomheder kan ansøge om at benytte sig af udefrakommende arbejdskraft, når deres ledige stillinger ikke kan besættes af lokal arbejdskraft med de rette kompetencer
 • Virksomheden skal oprette sig på suli.gl og kan herefter slå ledige stillinger op på den landsdækkende jobportal
 • Virksomheden kan efterfølgende ansøge om ansættelse af udefrakommende arbejdskraft ved Majoriaq gennem suli.gl
 • Majoriaq skal træffe afgørelse på ansøgningen inden 14 dage fra modtagelsesdagen
  • Majoriaq lægger i deres afgørelse vægt på, om stillingen kan besættes med lokal arbejdskraft

 

 1. Status på rekruttering af udefrakommende arbejdskraft i 2023 er som følger:

 

Måned jan feb mar apr maj jun juli aug sep okt nov dec I alt
Antal godkendelser 42 41 51 39 40 40 36 33 22 41 42 41 468
Antal ADM. Godkendte 2 3 1 3 2 0 6 0 0 7 0 0 24
Antal forlængelser 16 31 36 14 41 19 16 24 18 58 33 33 339
Antal Annulleringer 2 0 1 0 1 0 0 6 0 0 0 2 12
Antal Afslag 1 8 1 1 2 1 0 7 3 3 0 27 54
Afgørelser i alt 63 83 90 57 86 60 58 70 43 109 75 103 897

 

 1. Antallet af almindelige ansøgninger om rekruttering eller forlængelser af udefrakommende arbejdskraft via Majoriaq har været stabil i flere år. Næsten alle ansøgninger om rekruttering af udefrakommende arbejdskraft har været til Nuuk.

 

 1. Der er dog den mulighed også, at at der kan ansættes udefrakommende arbejdskraft via Fast-track aftale med Grønlands Selvtyre. Proceduren på Fast-track ordningen er:

 

 • At virksomheder, der arbejder i brancher med lav ledighed, kan ansøge om fast-track aftale gennem Departementet for Sociale anliggender og Arbejdsmarked
 • At virksomhederne opnår herigennem tilladelse til frit at ansætte udefrakommende arbejdskraft i op til 3 år
 • At formålet med fast-track aftalen er at styrke fleksibilitet i rekruttering af udlændige til at imødekomme behovet for udenlands arbejdskraft i perioder med lav ledighed
 • At Naalakkersuisut kan suspendere fast-track aftalen, hvis der i en branche bliver stor ledighed
 • At borgere, der ønsker ansættelse hos en virksomhed med fast-track aftale, skal fortsat ansøge om tilladelse til arbejde ved SIRI, men sagsbehandlingstiden er kun op til 1 måned

 

Fast-track godkendelser gives af SIRI, da ansøger er i besiddelse af et Fast-track godkendelse fra Grønlands Selvstyre, hvorfor Majoriaq ikke sagsbehandler disse ansøgninger.

Det skal dog bemærkes, at godkendelse via Fast-track ordningen også giver godkendelse til at ansøger kan medbringe sin familie, hvilket bevirker, at borgere i lokalsamfundet pludselig kan bemærke flere udefrakommende arbejdskraft er kommet til byen. Her arbejder kommunen dog på, at også familiemedlemmer først søger om arbejdstilladdelse via Majoriaq. Dette for at prioritere lokal arbejdskraft i job-åbninger.

I Nuuk er der 1.201 (6%) udlændinge med 45 forskellige nationaliteter* i 2023 og er fordelt som følger:

 

Norden Øvrige europa Nord-    amerika Thailand Øvrige Asien Philippinerne Øvrige lande I alt
Antal 147 207 37 192 94 469 55 1.201
Andel i pct. 12% 17% 3% 16% 8% 39% 5% 100%

 

Her skal det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt er rekrutteret over 350 udefrakommende arbejdskraft fra Norden og det øvrige EU. Disse ansættelser er i lufthavns- og skolebyggeriet i Nuuk, hvorfor det forventes, at disse arbejdere rejser ud af landet igen når byggerierne står færdige.

 

Med venlig hilsen

Ejner Grønvold

Direktør for Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked