Koncernservice

Vedrørende: Servicekontrakt med Nuup Bussii A/S

Lone Rosengreen Pedersen

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Lone Rosengreen Pedersen.

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 19. september 2019 indsendte du spørgsmål til administrationen omhandlende Nuup Bussi A/S. Forvaltningen For Anlæg og Miljø har modtaget spørgsmålet, som er følgende:

  • Jeg vil gerne bede om at se serviceaftalen, som Kommuneqarfik Sermersooq har med Nuup Bussi A/S – mere præcist om buskortordningen for skolebørn

Baggrunden for dine spørgsmål er, at du vil se, om der er mulighed for at tage skolebuskort ordningen op til diskussion.

K

The administration's answer

Forvaltningen for Anlæg og Miljø svarer således:

Kære Lone,

Tak for dit spørgsmål.

Du har den 19. september bedt om at se servicekontrakten mellem Kommuneqarfik Sermersooq og kommunens busselskab Nuup Bussii A/S. Baggrunden for din henvendelse er et ønske om at se nærmere på skolebusordningen.

Administrationen vedlægger hermed Servicekontrakten til gennemlæsning. For så vidt angår skolebuskørslen, så indebærer aftalen, at Kommuneqarfik Sermersooq 1.444 kr. per elev pr. budgetår i 2017, 1.452 kr. per elev i 2018 og 1.482 kr. per elev i 2019.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Med venlig hilsen

Hans Henrik Winther Johannsen

Direktør for Forvaltningen for Anlæg og Miljø