Politik

Følgende sektioner giver et overblik over kommunen herunder de politiske udvalg og kommunalbestyrelsen, samt bygdebestyrelser, lokaludvalg, råd og forvaltninger, som alle har indflydelse i kommunen.


Politiske udvalg

Kommunalbestyrelsen består af 19 medlemmer, som er valgt for en firårig periode. Med borgmesteren i spidsen varetager medlemmerne den daglige ledelse af den kommunale administration, samt indgår i bestyrelsens udvalg.

Bygdebestyrelser

Kommunens fire bygdebestyrelser forvalter forholdene i kommunens i alt otte bygder, samt sikrer at bygdernes særlige forhold indgår i de politiske og administrative beslutninger.

Lokaludvalg

Formålet for lokaludvalgene er at styrke nærdemokratiet og understøtte en åben dialog mellem borgerne og de kommunale valgte politikere. Lokaludvalget har til ansvar at igangsætte projekter og aktiviteter der styrker den lokale udvikling og fællesskab i lokalområdet.

Råd

Kommunens råd har til opgave at rådgive og agere som høringspart for kommunalbestyrelsen og de forskellige forvaltninger inden for deres interesseområde.