Koncernservice

Forespørgsel vedrørende serviceydelser af ældre i Tasiilaq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Jeg er bekendt med, at Kommuneqarfik Sermersooq så vidt så muligt værdsætter målsætninger for gode vilkår for ældre. Det, synes jeg, er positivt. Naturligvis er der altid klager, dog er jeg bekendt med, at man altid kan optimere forholdene ved samarbejde. Derfor stiller jeg følgende spørgsmål:

 1. Hvor mange mere funktionsdygtige ældre i Tasiilaq har en hjemmehjælpsordning? (ældre der er mere funktionsdygtige og er hjemmeboende)
 2. Hvor omfattende er selve hjemmehjælpen?
 3. Hvad er indkøbsordningen for mere funktionsdygtige ældre, der er hjemmeboende?
 4. Besøger I og forhører Jer om ældre, der er hjemmeboende? Såfremt det sker, hvor ofte besøger I dem?
 5. På hvilke tidspunkter holder I personalemøder i Alderdomshjemmet?
 6. Hvordan samarbejder man i forhold til klagesager fra ældre? Og hvordan tilpasses kompromiser i forhold til udredningen?

Lad mig komme med et eksempel som måske kan bruges til at lave et kompromis vedrørende en ordning. Ud fra min viden bliver de ældre kørt til butikken for at købe ind hver uge. Men på grund af de faste dage for indkøb, er butikkerne desværre lukkede ved påsketid eller for den sags skyld skærtorsdag. Det indebærer frustration for en ældre, der ikke kan klare sig optimalt. Jeg vil hermed tilføje, det er tankevækkende, at mange af de ældre ikke kan blive kørt ved slutningen af måneden. Vi er jo alle bekendt med, man har behov for indkøb ved udbetaling af penge efter et langt tids forløb. Jeg mener altså, at den nuværende ordning er for firkantet. Jeg håber, dette kan ordnes mere fleksibelt.

Jeg vil gerne have klare informationer omkring hjemmehjælpens bemyndigelse i forhold til at flytte møbler ved f.eks. gulvvask. Det undrer mig virkelig, at hjemmehjælperen ikke må flytte møbler ved rengøringen. Da man ikke kan sætte spørgsmålstegn ved behovet for renlighed i forhold til sundheden. Jeg håber, forvaltningen kan give mig dybere informationer i forhold til de ovennævnte.

K

The administration's answer

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Laura Taúnâjik.

Først og fremmest mange tak for dine spørgsmål.

Den 12. oktober 2018 sendte du spørgsmål til administrationen angående serviceydelser af ældre i Tasiilaq.

Baggrunden for dit spørgsmål kommer af, at du mener at forholdene kan optimeres endnu bedre.

Forvaltningen For Velfærd og Arbejdsmarked har modtaget spørgsmålene vedr. serviceydelser af ældre i Tasiilaq som er følgende:

 1. Hvor mange mere funktionsdygtige ældre i Tasiilaq har en hjemmehjælps ordning? (ældre der er mere funktionsdygtige og er hjemmeboende)
 2. Hvor omfattende er selve hjemmehjælpen?
 3. Hvad er indkøbsordningen for mere funktionsdygtige ældre, der er hjemmeboende
 4. Besøger I og forhører Jer om ældre der er hjemmeboende? Såfremt det sker, hvor ofte besøger I dem?
 5. På hvilke tidspunkter holder I personalemøder i Alderdomshjemmet
 6. Hvordan samarbejder man i forhold til klagesager fra ældre? Og hvordan tilpasses kompromiser i forhold til udredningen?

Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked kan oplyse, at der bliver ydet hjemmehjælp til ca. 20 borgere, ud fra ældreområdets kvalitetsstandarder. Hvis det handler om ydelser, så er der pt. et behov for hjælp til rengøring, tøjvask, indkøb, afhentning af vand og solar. Det kan variere afhængig af borgers behov. Så nogle borgere får hjælp én gang ugentligt, andre hver 14. dag.

De borgere, der selv kan handle, gør det, men hvis der er tunge indkøbsposer, hjælper vand og solar-henteren poserne fra butikken og kører dem hjem til borgers hjem. Nogle borgere bliver også kørt til og fra butikken. Borgerne har individuelle behov for hjemmehjælp, så nogle borgere er visiteret til hjemmehjælp x1 ugentligt, andre er visiteret til hjælp hver 2. uge. Hjemmehjælperne vurderer, når der er ændringer hos borger, ud fra de observationer de gør sig.

Til dit spørgsmål om på hvilke tidspunkter der holdes personalemøder på alderdomshjemmet, kan vi oplyse, at der afholdes personalemøder hver måned, men ikke i sommerperioder dvs. juni, juli og august.

Klagesager foregår via DSA (Det Sociale Ankenævn), som er den officielle vej for klager. Nogle gange modtages der henvendelser både mundtligt og skriftligt direkte til kommunen eller borgmesteren.

Men det er vigtigt for os løbende at tage dialogen, inden det når så langt.

Vi prøver hele tiden at være opmærksomme på vores ældre og deres behov. Men vi skal også være opmærksomme, på de ressourcer vi har til rådighed. Igen er dialogen vigtig for os, og det gør vi meget gerne i tæt samarbejde med borgere og deres familier.

Ud over de første spørgsmål vil du også gerne have klare informationer omkring hjemmehjælpens bemyndigelse i forhold til at flytte møbler ved f.eks. gulvvask, da det undrer dig, at hjemmehjælperen ikke må flytte møbler ved rengøringen, da man ikke kan sætte spørgsmålstegn ved behovet for renlighed i forhold til sundheden.

Ifølge arbejdsmiljøloven har vi pligt til at sørge for, at vores medarbejderes arbejdsmiljø er sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarligt.

Så i forhold til rengøring og flytning af møbler, så må hjemmehjælperne ikke flytte tunge møbler, som f.eks. senge, sofaer, borde m.m. Men de må og skal selvfølgelig flytte f.eks. spisestole ud fra bordet, så der kan gøres ordentligt rent under bordet.

Med Venlig hilsen

Isak Nielsen Kleist

Direktør

Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked