Anlæg og Miljø

Vil der blive tilgodeset boliger til handicappede / og personer der har fået handicap/gangbesværede (handicapvenlige) boliger i Tasiilaq i anlægsopgaverne i de kommende år?

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

De seneste år er der ikke blevet bygget boliger til personer med handicap / har fået handicap / gangbesværede i Tasiilaq. I henhold til FN´s handicapkonvention kapitel 9 fremgår det, at personer med handicap bør have rettighed til gode og ligeværdige boliger, og derfor bør der igangsættes innovative og tidssvarende boligbyggeri.

Derfor efterlyser jeg følgende overordnede informationer:

·         Er der planer om byggeri af handicapvenlige boliger i Tasiilaq i de kommende år?

·         I fald der er planer til stede, hvor mange værelser eller boliger drejer det sig om?

·         Ifald der ikke der er planlagt noget, hvad er begrundelsen for dette?

AM

The administration's answer

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Laura Táunâjik Uitsatikitseq (S)

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 5. oktober 2021 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ” Vil der blive tilgodeset boliger til handicappede / og personer der har fået handicap/ gangbesværede (handicapvenlige) boliger i Tasiilaq i anlægsopgaverne i de kommende år?”

På nuværende tidspunkt er der ikke afsat midler til opførelse af handicapvenlige boliger i Tasiilaq.

De bevilgede midler, der på nuværende tidspunkt er afsat på anlægsbudgettet, er afsat til opførelse af nye almene boliger.

Såfremt der fra politisk side ønskes opførelse af handicapvenlige boliger i Tasiilaq, vil dette kræve en særskilt bevilling, idet kravene til en handicapvenlig bolig er større end til en almen bolig, dels i forhold til boligens konstruktionsmæssige samt funktionsmæssige forhold og dels til boligens størrelse. Begge dele medfører en højere kvadratmeterpris i forhold til opførelsen af almene boliger

Med venlig hilsen

Alex Nørskov, Fungerende direktør for Forvaltningen for Anlæg og Miljø