Anlæg og Miljø

Overdragelsen og oprydningen i Grønnedal

Peter Davidsen

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Peter Davidsen (S)

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 4. marts 2024 indsendte du spørgsmål til administrationen angående overdragelsen og oprydningen i Grønnedal.

Forvaltning for Anlæg og Miljø har modtaget dit spørgsmål som er følgende:


Som bekendt var der i forbindelse med oprydningen i Grønnedal sket en overdragelse af driften af to af kommunens ejendomme til bygdebestyrelsen.

Disse to ejendomme som bygdebestyrelsen skulle overtage driften af, havde indbo/dyrt inventar, som alle på stedet havde kendskab til. Desværre var al indbo/inventar væk da ejendommene blev overdraget.

Efter oprydningen blev de omtalte ejendomme uden inventar overdraget til bygdebestyrelsen.

Jeg anmoder om en opklaring af hvor de bortkomne inventar/indbo er blevet af fra de omtalte ejendomme som bygdebestyrelsen skulle overtage driften af?

Hvor blev inventaret af? Hvor stor var fortjenesten, hvis de er blevet solgt?

Endelig, hvem har ansvaret for oprydningen i Grønnedal?

’’

AM

The administration's answer

Kære Peter Davidsen,

Tak for dit spørgsmål til administrationen vedr. overdragelsen og oprydningen i Grønnedal.

Forvaltningen for Anlæg og Miljø har forsøgt at undersøge sagen gennem flere personer som gennem tiden har haft med denne overdragelse og oprydning i Grønnedal og Ivigtuut at gøre. Ligeledes i diverse arkiver hvor ældre dokumenter er gemt.

For hvad angår bygninger i Grønnedal, så har ejerskabet af bygningerne være Forsvaret og Ivigtuut Kommune. Ivigtuut Kommunes bygninger er overdraget til Kommuneqarfik Sermersooq og ikke videre til bygdebestyrelsen i Arsuk. De hytter i det åbne land, som tidligere har tilhørt Forsvaret overgået til Kommuneqarfik Sermersooq og derefter Bygdebestyrelsen i Arsuk. Disse hytter skulle efter sigende være møbleret. Hvad der er sket med det oprindelige inventar, har vi på nuværende tidspunkt ikke kunne finde nogen aftale om. Derfor kan vi på nuværende tidspunkt ikke sige hvem der har modtaget inventar, hvilken aftale eller priser der er benyttet eller hvad der skulle være sket med fortjenesten.

For hvad angår bygningerne i Ivigtuut, så er disse overgået til Kommuneqarfik Sermersooq som herefter har overdraget disse til Bygdebestyrelsen i Arsuk.
Der er derfor tale om flere forskellige tilhørsforhold, alt efter hvilke overdragede bygninger der er tale om.

En stor del af de til Kommuneqarfik Sermersooq overdragede bygninger, er blevet revet ned og inventar fra disse bygninger skulle efter aftale være tilfaldet Arsuk borgerne og det inventar som ikke havde interesse, skulle bortskaffes.

De resterende bygninger tilhørende Kommuneqarfik Sermersooq, som er placeret i den sydlige (civile) del af Grønnedal, skulle efter sigende være møbleret.

Selve oprydningen af Grønnedal er sket i et samarbejde mellem Forsvaret, Kommunen samt diverse underleverandører.

 

Med venlig hilsen

Søren Pedersen
Direktør for Forvaltning for Anlæg og Miljø