Anlæg og Miljø

Forespørgsel om standen af vuggestuen Meeraq og Børnehaven Mike i Paamiut

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Jeg anmoder om undersøgelse af standen af huset af vuggestuen Meeraq og Børnehaven Mike, og hvis dette er foretaget ønsker at se skrivelsen omkring dette. Da vuggestuens og børnehavens hus i Paamiut er meget gammelt vil jeg gerne vide om, hvor lang tid husene kan eksistere. I dag er vuggestuen og børnehaven helt utidssvarende i forhold til de sikkerhedsmæssige forhold.

AM

The administration's answer

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Dorthe-Marie Mogensen-Fontain (S).

 

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

 

Den 03. juni 2021 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ”vuggestuen Meeraq og Børnehaven Mike i Paamiut.  Forvaltningen for Anlæg og Miljø har modtaget dit spørgsmål som er følgende:

”Jeg anmoder om undersøgelse af standen af huset af vuggestuen Meeraq og Børnehaven Mike, og hvis dette er foretaget ønsker at se skrivelsen omkring dette. Da vuggestuens og børnehavens hus i Paamiut er meget gammelt, vil jeg gerne vide om, hvor lang tid husene kan eksistere. I dag er vuggestuen og børnehaven helt utidssvarende i forhold til de sikkerhedsmæssige forhold.”

 

Forvaltningen for Anlæg og Miljø svarer således:

 

Kære Dorthe-Marie,

 

Forvaltningen for Anlæg og Miljø kan oplyse, at der er gennemført indeklima undersøgelser af B-104 Nanoq, B-611 Meeraq og B-650 Miki i 2021.

Paamiut har 3 bygninger der anvendes til daginstitutioner: B-104 Nanoq, B-611 Meeraq og B-650 Miki. Tidligere var også B-124 Kuuk en vuggestue som blev lukket i 2014, og flyttet til B-650 Miki på grund af faldene børnetal. Miki blev indvendig tilrettet og renoveret i den forbindelse i 2016.

B-104 der anvendes til AKO fritidsordning drives til dels under Hovedskolen B-683. Det er planen at AKO skal flyttes til Hovedskolen når renovering af skolen er afsluttet i 2022-23. Sidste større tilstands registrering er i 2015, og der er foretage indvendig renovering af overflader, og ny gulvbelægning i 2020.

B-611 Meeraq Børnehave er fra 1968. Sidste tilstandsregistrering er fra 2015. Meeraq er bygget før der var Bygningsreglement på Grønland. Bygningen har det seneste 5 år gennemgået afhjælpning af mislighold og delvis skimmelsanering af nordlig del af uopvarmet sovelokaler. Udskiftning af skadede klimaskærm og vinduer på NØ. Opvarmning af sovelokale, udskiftning af gulvbelægning og indvendig og udvendig maling i 2018 og endelig renovering af køkken pga. siveskade i 2021 iflg. Skimmelrapport fra 2021 februar og maj 2021. Bygningen skønnes at have en restlevetid på 10 år. Bygningen er ikke tidssvarende, da lokalerne er for små til normal gruppe størrelser, efter de gældende normeringer.

B-650 Mike Vuggetue er også fra 1968 samme stil og alder. Sidste registrering er fra 2015. Miki er bygget før der var Bygningsreglement på Grønland. Bygningen dermed også utidssvarende. Ved lukning af Kuuk blev der foretaget en del tilpasnings arbejder med indvendig renovering. Bygningen har de seneste 5 år fået udskiftet stikledninger og renovering af vandledninger pga. gennemtæring. Herudover er der foretaget opgradering af elinstallationer i 2019-20.

Bygningen skønnes at have en restlevetid på 10 år. Bygningen er ikke tidssvarende da lokalerne er for små til normal gruppe størrelser, efter de gældende normeringer.

Med venlig hilsen

Hans Henrik Winther Johannsen

Direktør for Forvaltningen for Anlæg og Miljø