Anlæg og Miljø

Status på forslag om fangsthytteopførelse for fiskere i Sermiligaaq-fjorden

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

 11-06-2019 04I “Forslag om opførelse af hytte til fiskerne i Sermilligaaq-fjorden” Forslaget der blev stillet af mig blev af en enig kommunalbestyrelse godkendt og sendt videre til Udvalget for Anlæg og Miljø. Siden da har jeg ikke set et dokument der viser et resultat på opgaven hvorfor jeg gerne vil have status på om sagen er tilendebragt.

Spørgsmål:

1. Er forslaget, der blev godkendt af alle, blevet realiseret?

2. Såfremt opgaven ikke er blevet realiseret vil realiseringen så blive aktuel?

3. Hvis den er blevet realiseret, hvor står den opført henne?

4. Hvem stod for opførelsen?

AM

The administration's answer

Kære Laura Táunâjik Uitsatikitseq

Forvaltningen vil gerne takke for dit spørgsmål angående “Status på forslag om fangsthytteopførelse for fiskere i Sermiligaaq-fjorden”.

I forhold til spørgsmål 1 om realiseringen af forslaget: Forslaget blev indledningsvist godkendt som projekt til videre behandling, men det er ikke realiseret. Eftersom forslaget ikke er realiseret, formoder forvaltningen at forslaget ikke blev prioriteret i forbindelse med de efterfølgende budgetforhandlinger.

For så vidt angår spørgsmål 2, om realiseringen senere hen vil blive aktuel. På nuværende tidspunkt er der ikke planer om at realisere forslaget, da det ikke fremgå af det godkendte anlægsbudget. Dog er der mulighed for, at du kan genfremstille dit forslag til ønsket forundersøgelses prioritering i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

For besvarelsen af spørgsmål 3 og 4 henvises der til svaret på spørgsmål 1.

 

Med venlig hilsen

Søren Pedersen

direktør for Forvaltning for Anlæg og Miljø