Børn og Familie

Forespørgsel ang. mulighed for uddannelse i spædbarnsterapi, Tasiilaq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Laura Taunâjik.

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 12. februar 2019 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ”Lære som spædbarnsterapi i moduler på Kommuneqarfik Sermersooq”. Forvaltningen For Børn og Familie har modtaget spørgsmålene som er følgende:

1. Det er vigtigt og uundgåeligt for personalet hos Familiecenteret i Tasiilaq at skulle udvikle kompetencer som fx spædbarnsterapi for at servicere borgere. Hvorfor er der ingen finansiering for dette og hvorfor skal ansøgningen afvises?

2. Hvor meget støtter Kommuneqarfik Sermersooq Familiecenterets trofaste medarbejderes ønske om udvikling og hvad er jeres begrundelse?

3. Hvad er grunden til afvisning? Trafikken? Logi? Eller beløbet for hele uddannelsen?

4. Hvad er beløbsgrænsen for ansøgninger for årlige modul uddannelser?

Begrundelsen for dine spørgsmål er, at personalet hos Familiecenteret i Tasiilaq er trofaste og loyale. De vil gerne udvikle sig og har meget at give. De tilpasser deres arbejde ud fra borgernes behov. Selvom det kører godt med medarbejderne på Familiecenteret i Tasiilaq mangles der en psykolog eller psykoterapeut, og det er ikke nemt at skaffe en. Derfor har det været udfordrende at skulle tilpasse arbejdet på mange måder da vi mangler dem. Og det er grunden til at en af medarbejderne vil gerne i lære som spædbarnsterapeut, men det blev afvist grundet manglende finansielle støtte for dette.

Selvom der er flere medarbejdere, skal det siges at der er stor mangel på familievejledere/behandlere på Familiecenteret i Tasiilaq. Derfor kan der være grænser for hvad man kan nå eller færdiggøre. Behovet er stor i byen, derfor har det været passende at borgerne kunne serviceres på deres eget sprog. Derfor er det ikke på sin plads at skulle afvise, hvor man vil udvikle kompetencer, der vil være udviklende og gavnlige, i form af læring som spædbarnsterapi. Det vil kunne betale sig i fremtiden i forhold til behovet.

BF

The administration's answer

Kære Laura

Tak for dit spørgsmål. I første omgang vil jeg henlede opmærksomhed til at udvikle kompetencer hos medarbejdere er ledelsesansvar, det betyder at kurser og efteruddannelse besluttes fra medarbejdernes nærmeste leder. Udover at udvikle kompetencer er det lederens ansvar at sikre at opgaverne løses og derfor må prioritere mellem medarbejdere kommer på kompetenceløft men også at opgaverne løses. Kommuneqarfik Sermersooq bruger ressourcer på efteruddannelse og kompetenceløft i tråd med de politiske prioriteringer.

Vedr. spørgsmål 1) Jeg kan ikke komme ind på en enkelt sag men kan oplyse at det er en ledelsesmæssig vurdering og vurdering om kerneopgaver og hvad der har høj prioritet på given område. Såfremt en medarbejder er utilfreds med afslag på en ansøgning skal medarbejderen kontakte sin nærmeste leder og såfremt sagen stadigvæk er utilfredsstillende kan vedkommende kontakte sin nærmeste leders leder. Men her skal jeg også understege at kommunen har begrænsede midler og det betyder at hver leder vurderer hvilke og hvornår kurser og efteruddannelser bør foregå, og i hvilken faglig retning. Der er ikke tag selv bord på kurser og efteruddannelser.

Vedr. spørgsmål 2) Kommunen har en kursus pulje samlet for omkring 5,5 mio. kr. årligt. En del af puljen som alle medarbejdere, med godkendelse af nærmeste leder, kan søge til er i samarbejde med selvstyret og som findes på intranettet. Derudover har kommunens omkring 70-80 ledere en pulje som de kan disponere sammen med ledelsen.

Vedr. spørgsmål 3) Det må den nærmeste leder kunne svare på.

Vedr. spørgsmål 4) Det må den nærmeste leder kunne svare på.

Med venlig hilsen

Martha Lund Olsen
Direktør for Forvaltningen for Børn og Familie
Kommuneqarfik Sermersooq