Anlæg og Miljø

Forespørgsel ang. Brættet i Tasiilaq

Ane Egede Mathæussen

Jeg vil gerne spørge til Brættet i Tasiilaq, som kommunalbestyrelsesmedlemmet Andersine Hansen Kristiansen, der var medlem i perioden 2008-2013, havde sat punktet til dagsorden, hvor punktet og bevillingen er blevet godkendt, derfor vil jeg gerne vide hvad er status er mht. brættet i Tasiilaq

AM

The administration's answer

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Ane Egede Mathæussen.

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 5. juni 2018 sendte du spørgsmål til administrationen angående brættet i Tasiilaq.

Baggrundet for dit spørgsmål kommer af om hvad status er for oprettelse af et bræt i Tasiilaq.

Forvaltningen For Anlæg og Miljø har modtaget spørgsmålene vedr. brættet i Tasiilaq. som er følgende:

Formål:

”Jeg vil gerne spørge til Brættet i Tasiilaq, som kommunalbestyrelsesmedlemmet Andersine Hansen Kristiansen, der var medlem i perioden 2008-2013, havde sat punktet til dagsorden, hvor punktet og bevillingen er blevet godkendt, derfor vil jeg gerne vide hvad er status er mht. brættet i Tasiilaq?”

Svar:

Der blev forelagt anlægsønske om nyt bræt i Tasiilaq for budget 2014-2017 med samlede anlægsudgifter for 10 mil.

Der blev for budget 2014 godkendt bevilget på 250.000,- for afklaring nyt bræt i Tasiilaq.

Yderlige bevillinger er ikke givet for brættet i Tasiilaq i perioden indtil Nov. 2018.

Kom. Best har i Nov. 2018 godkendt en bevilling på 350.000,- i 2019 for etablering af nyt bræt i Tasiilaq.

 

Med Venlig hilsen

Hans Henrik Winther Johannsen

Direktør

Forvaltningen for Anlæg og Miljø