Koncernservice

Forespørgsel om etablering af et børne- og ungehjem i Paamiut

Henrik Rachlev

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Henrik Rachlev.

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 06. august 2020 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ”Forespørgsel om etablering af et børne- og ungehjem i Paamiut”.  Forvaltning for Børn og Familie har modtaget spørgsmålene som er følgende:

  1. Hvad er status vedrørende etablering af et børne- og ungehjem i Kommuneqarfik Sermersooq i Paamiut, det var et forslag som kommunalbestyrelsen i august 2017 godkendte.

Begrundelse for dit spørgsmål er bedre anbringelse af omsorgssvigtede børn og unge var formålet. Da kommunen aldrig lykkedes at finde borgere der kan være plejeforældre, forespørger jeg status på sagen og om der er opnået gode resultater.

K

The administration's answer

Kære Henrik,

Tak for din henvendelse.

Administrationen har i budgettet haft afsat 1.5. mio kr til renovering af evt. en fremtidig døgninstitution i Paamiut.

Det gamle alderdomshjem har været i overvejelse, men den er vurderet for stor til en døgninstitution, og ikke velegnet til en døgninstitution for børn. Tidligere daginstitution B- XX er alt for dårlig stand til at kunne renoveres, i hvert fald er 1.5 mio kr ikke tilstrækkelig.

Forvaltningen har også haft kig på B-941, indretningen gør at den heller ikke egner sig til en døgninstitution.

Det har ikke være muligt at finde en egnet bygning der kunne renoveres inden for rammen på 1.5 mio. kr, det er derfor ikke muligt at finde en bygning, som kan ombygges til døgninstitution for børn i Paamiut.

Udvalget for Børn og Familier har indstillet til en ny Børn og Familiepolitik for udsatte børn og familerne. Politikken primære mål er at Kommuneqarfik Semersooq, skal arbejde hen i mod tidlig indsats og større indsatser for familierne som helhed. Derfor arbejder Udvalget og Forvaltningen på at udbygge fx tidlig indsats, udbygge familiebehandlingen og dette kan ses i de forslag der vil komme i forbindelse med budget 2021, fx styrkelse af Familiecenter i Paamiut.

Med venlig hilsen

Martha Lund Olsen

Direktør i Forvaltningen for Børn og Familie

Kommuneqarfik Sermersooq