Koncernservice

Etablering af et rejsende ingeniørteam til Tasiilaq og bygder

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Overskrift:

Forespørgsel i forhold til hvorvidt Kommuneqarfik Sermersooq kan etablere et rejsende ingeniørteam eller tilsynsteam, som kan tage til Tasiilaq og dens bygder.

Begrundelse:

I forbindelse med reparationer af kommunale boliger har der i løbet af de sidste par års tid ikke været muligt for håndværkerne at færdiggøre opgaverne. Og fordi der ikke foregår tilsyn med udførte reparationsarbejder kan det vel meget tænkes at der er sket flere fejl og mangler i det foregående år. Der er således konstateret utilfredsstillende byggearbejder i Tasiilaq og bygder som alene skyldes at der sjuskes, alene fordi rejsende håndværkere kun har profit i tankerne.

Formål:

I forhold til utilfredsstillende reparationsarbejder i kommunale huse og andre bygninger i Tasiilaq vil jeg gerne få uddybende viden vedrørende:

  1. Hvad kan Kommuneqarfik Sermersooq gøre for at rette op på utilfredsstillende reparationsarbejder eller sjusk i det allerede udførte reparationsarbejder?
  2. Hvor alvorligt tager Kommuneqarfik Sermersooq tilsynet i forhold til ikke færdiggjorte reparationsarbejder?
  3. Er Kommuneqarfik Sermersooq åben i forhold til at etablere et rejsende ingeniørteam eller tilsynsteam? Her tænkes på samtlige bygninger under kommunen.
K

The administration's answer

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Laura Taunâjik.

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 10. april 2019 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ”etablering af et rejsende ingeniørteam til Tasiilaq og bygder”. Forvaltningen for Anlæg og Miljø har modtaget spørgsmålene som er følgende:

1. Hvad kan Kommuneqarfik Sermersooq gøre for at rette op på utilfredsstillende reparationsarbejder eller sjusk i det allerede udførte reparationsarbejder?

2. Hvor alvorligt tager Kommuneqarfik Sermersooq tilsynet i forhold til ikke færdiggjorte reparationsarbejder?

3. Er Kommuneqarfik Sermersooq åben i forhold til at etablere et rejsende ingeniørteam eller tilsynsteam? Her tænkes på samtlige bygninger under kommunen.

Begrundelsen for dine spørgsmål er, at ved reparationer af kommunale boliger har det i løbet af de sidste par års tid ikke været muligt for håndværkerne at færdiggøre opgaverne. Og fordi der ikke foregår tilsyn med udførte reparationsarbejder kan det vel meget tænkes at der er sket flere fejl og mangler i det foregående år.

Der er således konstateret utilfredsstillende byggearbejder i Tasiilaq og bygder som alene skyldes at der sjuskes, alene fordi rejsende håndværkere kun har profit i tankerne.

Svar:

Kære Laura, Tak for din henvendelse.

Ved større renoveringsarbejder følges opgaverne tæt ved hjælp af entreprenørens kvalitetssikring og billeddokumentation. Derudover udføres der tilsyn fra enten rådgiver og/eller i samarbejde med Iserit, kommunens boligadministration. Ligeledes har Forvaltningen for Anlæg og Miljø et fint samarbejde med de øvrige forvaltninger, som er gode til at melde tilbage, såfremt der er mangler ved entreprenørernes arbejder. Disse tilbagemeldinger foregår primært ved henvendelse på institution@sermersooq.gl eller ved telefonisk henvendelse til anlægsafdelingen.

Såfremt der er mangler ved de udførte arbejder, bliver de pointeret ved aflevering, hvor der udføres mangellister i tillæg til afleveringsprotokollen. Både afleveringsprotokol og mangellister udleveres til entreprenørerne. Der er altid en tidsfrist for mangeludbedring samt et økonomisk tilbagehold svarende til manglerne. Tilbageholdet udbetales først, når der foreligger dokumentation for afhjælpning af manglerne.

Ved 1-års eftersyn af arbejderne, kan der være mangler, som ikke er udbedret, hvorfor garantien ikke frigives eller tilbagehold ikke udbetales. Frigivelse af garanti eller udbetaling af tilbagehold udføres først, når manglerne er udbedret. Såfremt entreprenøren ikke ser sig i stand til at udføre manglerne, bliver manglerne udført af anden entreprenør mod tilbagehold af garanti eller fradrag i tilbageholdet.

På alle større anlægs- og renoveringsprojekter er der indgået kontrakter med rådgivere ang. projektering, byggeledelse og tilsyn. De kontraktlige forpligtigelse fra rådgiveres side følges nøje fra anlægsafdelingens side og uhensigtsmæssigheder italesættes, så der kan rettes op på det.

Til orientering er anlægsafdelingen ofte repræsenteret på østkysten for at føre tilsyn på igangværende arbejder samt lave tilstandsregistreringer på de kommunale bygninger. Senest har anlægschefen været i Tasiilaq 16-27 marts, samt 26. juni-6.juli, hvoraf 26-29 juni var sammen med Udvalg for Anlæg og Miljø. Derudover er der en medarbejder i Tasiilaq 20-27 juli, for at føre tilsyn på igangværende projekter,

Med venlig hilsen

Hans Henrik Winther Johannsen

Direktør for Anlæg og Miljø

Kommuneqarfik Sermersooq