Anlæg og Miljø

Etablering vandrørsledning i husene i Tasiilaqs bygder

Mala Høy Kuko

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Mala Høy Kúko (S)
Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.
Den 30. august 2022 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ” Forslag fra den 2. februar 2022. Kommunalbestyrelsen har drøftet planlægning af etablering af vandrørledning til husene i Tasiilaq’s bygder”.

Forvaltning for Anlæg og Miljø har modtaget dit spørgsmål som er følgende:
” Flertallet i Kommunalbestyrelsen har afvist forslaget i dens foreliggende form. Men der blev besluttet at sende forslaget videre til ledelsen. Derfor ønskes der at stille spørgsmål om, hvordan det står til med sagen. Samt hvilket svar ledelsen har givet omkring henvendelsen.”

AM

The administration's answer

Forvaltningen for Anlæg og Miljø svarer således:

Kære Mala Høy Kúko

Tak for dit spørgsmål angående etablering vandrørsledning i husene i Tasiilaqs bygder.

Vandforsyning er Nukissiorfiits ansvar og ikke kommunens. Forvaltningen har været i kontakt til Nukissiorfiit 07.09.2022 om sagen. Nukissiorfiit oplyser, at de ikke har planer om udførelse af vandledninger i de 5 omtalte bygder.

Nukissiorfiit oplyser endvidere, at udgifter til etablering vil være meget omkostningstunge både i anlæg og drift. Et meget løst overslag er kr. 15.000,- pr. løbende meter vandledning, for fremføring af vandledning.

Derudover vil der for hver ejer af ejendomme være etableringsomkostninger af stikledninger til hovedvandledningen, tilpasning af ejendommen, samt evt. energiforsyning etc.

Med venlig hilsen

Hans Ulrik Skifte
direktør for Forvaltning for Anlæg og Miljø