Koncernservice

Skævhed i kontaktpersoner og henvendelser

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Laura Taunâjik.

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 13. februar 2019 indsendte du spørgsmål til administrationen vedrørende Skævhed i kontaktpersoner og henvendelser. Forvaltningen For Koncernservice har modtaget spørgsmålene som er følgende:

  1. Hvad er grunden til, at personalet ikke svares når de henvender sig til centeret? Her handler det for eksempel om HR, løn eller administration arbejde.
  2. Personalet på Familiecenteret i Tasiilaq bedes svare hurtigst muligt, og det plejer personalet at gøre når de bedes om det, men hvad er grunden til, når vi omvendt henvender os til centeret den lange ventetid for svaret?

Dine spørgsmål kommer med denne begrundelse:

Personalet hos Familiecenteret i Tasiilaq plejer at søge viden fra centeret og vil svares hurtigst. Personalet holder nøje med svarene de får og hurtig bearbejdelse. Men det er noget andet når forvaltningen i Tasiilaq spørger via e-mail, for der går lang tid imellem at det nogen gange bliver nødvendigt at gøre det via brev. Det er urimeligt når samarbejdet er så forskelligt, personalet på familiecenteret har flere gange oplevet tungt samarbejde.

For eksempel kører samarbejdet skævt når det gælder HR eller administrationsarbejdet. Vi vil meget gerne vide hvad grunden er. Det kan jo være at der er mangel på arbejdskraft. Det vil vi gerne vide. Det er vigtigt at samarbejdet køres ensformigt, hvis det ikke er, vil vi have forklaring for dette så personalet føler sig mere trygge.

K

The administration's answer

Koncernservice har behandlet dine spørgsmål og kan oplyse, at i første omgang skal administrationen anbefale, at udfordringer i administrationen håndteres gennem ledelseshierarkiet, også omkring samarbejdsvanskeligheder. Dette for at sikre at medarbejderens stemme bliver hørt af den nærmeste leder, som kan handle på de konkrete sager, eftersom det er lederen der har personaleansvar og –ledelse, er det vigtigt at den nærmeste leder altid videreformidler henvendelsen til de relevante instanser, såfremt lederen vurderer det nødvendigt, ligesom ansættelses- og lønspørgsmål skal formidles gennem den ansættende leder.

Derudover blev der sidste år oprettet en områdechef for Østgrønland som i øvrigt sidder med i direktionen. I sådanne samarbejdsvanskeligheder er det også muligt, at lederen tager fat på områdechefen. Der er ligeledes pr. 1. februar 2019 ansat en Facility konsulent i Tasiilaq, der bl.a. også kommer til at varetage opgaver for personaleservice, som også kan inddrages i personaleforhold.

Med venlig hilsen

Lars Møller-Sørensen

Kommunaldirektør

Kommuneqarfik Sermersooq