Børn og Skole

Specialklasse/pædagogiske indsatser for børn med ADHD/ADD og autisme

Poul Petersen

Politisk er der bred enighed om, at vi skal skabe de bedste rammer og forudsætninger for, at vores børn ikke mistrives på landets og dermed også på vores skoler i kommunen. Vi hører dog, at vi er i en situation, at det kan være endog meget svært at honorere for specialpædagogisk tilbud som følge af, at der for få uddannede lærere og pædagoger.

Spørgsmål: Hvordan er situationen på den ene klasse på ASK og hvordan ser det ud for Kommuneqarfik Sermersooq generelt (hvor mange har vi med ADHD, ADD og autisme), samt hvor
mange støttepersoner er der bevilget til, og endelig hvilke særlige indsatser er iværksat eller er planlagt til iværksættelse?”

BS

The administration's answer

Forvaltning for Børn og Skole har svaret således:
Kære Poul Petersen
Først og fremmest tak for dit spørgsmål angående Specialklasse/pædagogiske indsatser for børn med ADHD/ADD og autisme.

Skolerne arbejder ud fra Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 8. december 2017 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Der er 6 specialklasser på ASK, hvoraf en af dem er en autismeklasse. Forvaltningen ved derfor ikke hvilken klasse, der specifikt henvises til i spørgsmålet.

Der føres ikke oversigt over de enkelte specialklasser og elevernes eventuelle diagnoser. Dertil skal siges, at det ikke kun er børn med diagnoser, der går i specialklasse, men også børn med særlige behov. Dertil er det ikke alle børn med diagnoser, der går i specialklasse.

Vi har ikke i skoleafdelingen det endelige tal på børn, der har støtteperson, da støtte dertil bevilges fra skoleafdelingen samt forvaltning for Børn og Familie. Skoleafdelingen har indtil dags dato bevilget ca. 45 støttebevillinger til børn under skoletid (ca. 20 timer).

Det er dog ikke alle, der har behov for en støtteperson, som har støtteperson, da der er mangel på støttepersoner. Desuden er det ikke alle elever/klasser, som har behov for støttepersoner, da de i specialklasserne normalt har to lærere tilknyttet klassen.

I dag er støttepersoner tilknyttet det enkelte barn. Skoleafdelingen er dog begyndt at se på hvordan man evt. kan oprette støttekorps sammen med støttekoordinatoren i Forvaltningen for Børn og Familie og Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked. Derved kan det undgås, at der eksempelvis er 5 støttepersoner i en klasse med 5 elever, hvor behovet kunne være 1 eller 2 støttepersoner.

Skoleafdelingen er desuden i gang med en strategi for specialundervisning og den specialpædagogiske bistand i kommunen, der blandt andet indeholder en faktuel kortlægning af specialområdet. I denne arbejdes der blandt andet på et forslag om oprettelse af et specialafsnit til elever med autisme. Det kan derudover oplyses, at der i forbindelse med åbning af den nye skole i midtbyen til skoleår 2024/25 kommer en specialklasseafdeling.

Med venlig hilsen
Lone Nukaaraq Møller
Direktør for Forvaltning for Børn og Skole