Anlæg og Miljø

I store dele ved Ittoqqortoormiits fjord må der ikke bygges hytter. HVORFOR MON?

Ken Madsen

Ved nogle dele af Ittoqqortoormiits fjord må der ikke bygges hytter, det er et problem der skal løses. Stedet bevares ikke som et fredet område, men har længe været et sted som fangerne og fritidsfangerne bruger som opholdssted når de er ude på fangst. 

Fangere og fritidsfangere må ikke bygge hytter i området – på trods af det, har Naturinstituttet bygget hytte i området.

Borgernes henvendelser/ansøgninger bliver afviste. Ud fra det, har jeg undersøgt om området er registreret som fredet, og det er ikke tilfældet. Det kan også ses i landkortet, hvor grænsen til det fredede område, går til.

Det er ikke til at forstå, hvorfor der ikke må bygges hytter i store dele af fjorden, jeg mener at dette problem bør løses.

Jeg sender landkortet over Ittoqqortoormiits fjord med i denne skrivelse, altså grænsen til, hvor der kan bygges hytter. Jeg henviser tilbage til overskriften, ved at markere området, der bør åbnes til hyttebyggeri, med en rød cirkel.

AM

The administration's answer

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Ken Madsen (N).

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål. 

Den 18. august 2021 indsendte du spørgsmål til administrationen angående byggeri af hytter i Ittoqqortoormiits fjorde.  

Forvaltningen for Anlæg og Miljø kan oplyse, at forvaltningen tidligere er blevet gjort opmærksom på problematikken, og har i den forbindelse iværksat undersøgelse af netop fredning, kommuneplanens delområdeafgrænsning samt forvaltningsområde.

I den forbindelse, er flere departementer adspurgt, netop for at sikre, at kommunen kan tillade hyttebyggeri i det på fremsendte bilag markerede område. Der afventes stadig svar fra enkelte departementer.

Forvaltningen har dog påbegyndt arbejdet med på hvilken vis kommuneplanens delområdeafgrænsning kan udvides, således at hyttebyggeri tillades. Det forventes at der sendes et forslag til politisk behandling primo/medio 2022 – afhængig af modtagelsen af svar fra Selvstyret.