Børn og Skole

Fritidsklubben i Kuummiit

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Laura Táunâjik Uitsatikitseq (S)
Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.
Den 30. august 2022 indsendte du spørgsmål til administrationen angående Fritidsklubben i Kuummiit ”.

Koncernservice har modtaget dit spørgsmål som er følgende:
Børn og unge bruger Fritidsklubben i Kuummiit flittigt til, at samles eller underholdning. Hvilket er godt ift. forebyggelse. Ift. denne værestedsmulighed er det meget vigtigt, at gøre stedet mere attraktiv og det betyder, at møblementet skal udskiftes og foretage nogle forbedringer.

Løse inventar, som borde, stole og andre ting er fra dengang i 2000. århundrede og er ikke blevet moderniseret. Jeg er sikker på, at Kuummiit ikke er den eneste i som er i denne situation. Hvilket jeg ikke vil komme nærmere ind på her, da jeg er mere interesseret i at høre ovenfor nævnte forhold, som jeg vil opremse her:

Jeg vil høre om følgende:

  • Hvem har opsynspligt i kommunen?
  • Hvor ofte bliver klubpersonalet rådgivning eller får besøg?
  • Hvem har ansvar for udskiftning af forældet inventar?
  • Hvordan introducer man brugen af strategiproces som indeholder forbedringstiltag?”
BS

The administration's answer

Forvaltningen for Børn og Skole svarer således:

Kære Laura Táunâjik Uitsatikitseq
Forvaltningen vil gerne takke for dit spørgsmål angående ” Fritidsklubben i Kuummiit”.
Ad 1. I 2014 blev ledelsen af klubberne, udenfor Nuuk, flyttet til lokale medarbejdere. Paamiut, Arsuk, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit ledes af klubleder i Paamiut. Tasiilaq og Tasiilaq området ledes af klubleder i Tasiilaq, og Ittoqqortoormiit ledes af afdelingslederen for Fritid og Kultur i Ittoqqortoormiit. Klubberne i Nuuk har deres egne klubleder, som ledes af NUIFs afdelingsleder. Fagchefen for Fritid har det overordnede ansvar for opsyn af aktiviteter i deres afdeling, dette gælder også for klubberne.

Ad 2. I 2012 blev der afholdt kurser for alle Kommuneqarfik Sermersooqs klubledere. I 2014 skulle der have været opfølgning på denne, der desværre måtte aflyses grundet vejrforhold. Grundet klubbernes økonomi er det en udfordring at jævnligt kunne tilbyde klubpersonalet faglige kurser. Det er svært at rekruttere personale til bygderne, derfor er meget af personalet ufaglært og har brug for bedre rådgivning.
Der er et ønske i Tasiilaq om, at forvaltningerne bliver bedre til at samarbejde og gøre noget for deres personale. Der er så vidt muligt bygdebesøg 2 gange om året.

Ad 3. Det er fritidsklubbens klubleder, der har ansvar for, at inventar udskiftes. Det er klublederen i samarbejde med afdelingslederen i Afdeling for Fritid, der har ansvar for at finde midler til udskiftning. Der er begrænsede midler afsat til inventar i klubberne, og større udskiftninger kræver derfor opsparing eller ansøgning om midler.

Ad 4. Der er på nuværende tidspunkt ved at blive udarbejdet en sektorplan for klubberne i hele Kommuneqarfik Sermersooq. Sektorplanen skal indeholde en strategi for klubberne og laves i samarbejde med klubberne. Denne strategi vil tage udgangspunkt i medarbejdernes ønsker og værdier samt Forvaltningen for Børn og Skoles overordnede målsætninger.

Med venlig hilsen

Lone Nukaaraq Møller
direktør for Forvaltning for Børn og Skole