Koncernservice

Svar på forespørgsel vedrørende sprængstofsdepot i Nuuk

RE

Randi V. Evaldsen

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Først og fremmest mange tak for dine spørgsmål.

Den 16. januar 2019 sendte du spørgsmål til administrationen angående markering af sprængstofsdepotet og snescooterkørsel i Nuuk.

Dit spørgsmål har baggrund i at på billedet som du har vedhæftet, og har markeret med blå tusch, ses området ude af ved sprængdepotet.

Det er et område hvor snescooterfolket længe har brugt til at komme ud i naturen med deres snescootere. På ruten har man lavet sprængninger uden markering, hvor der er kommet fald på 15-20 meter. Hvis dem på snescootere ikke ser det eller er uopmærksomme herpå, kan de komme vitterligt til skade og det er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Ligeledes har du gjort opmærksom på, at ruten hvor snescooterkørsel er markeret, ikke er korrekt.

Du vil gerne have at vide om man har i sinde at sætte skilte op i området af sikkerhedsmæssige årsager, og om der kommer rettelser til markeringerne

K

The administration's answer

Forvaltningen for Anlæg og Miljø har undersøgt sagen, og kan melde ud at den kommunale byggemodning af området varetages af NCD.

NCD har indarbejdet i kontrakten med udførende entreprenør, at entreprenøren sørger for at opsætte og vedligeholde afmærkning under byggeperioden.

NCD rådgiver svar følgende på henvendelse:

”.. Den 18. januar blev der sat afmærkning op, efter der havde været et facebookopslag om emnet. Afmærkningen består pt. af skiliftens orange sikkerhedshegn/net. I begge ender er der sat skiltning op med “gennemkørsel forbudt”.  Snescooterne kører dog alligevel forbi og det er der også plads til, så længe der ikke bygger sig en snefane ud. Se billederne jeg sendte til Inooraq tidligere i dag. I starten blev snescooterne ledt nord om sprængstofdepotet. Det er dog pt. ikke muligt da arbejdsvejen er ved at blive reguleret. GNC sørger for at vedligeholde afmærkningen under byggeperioden. Den orange afmærkning står der indtil vi får sat det midlertidige/permanente trådhegn op.”

Med venlig hilsen

Hans Henrik Winther Johannsen

Direktør for Forvaltningen for Anlæg og Miljø