Anlæg og Miljø

Forespørgsel om hvorvidt snescootere kan bruges til fangst

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Forvaltning for Anlæg og Miljø har modtaget dit spørgsmål som er følgende:

Under daværende Ammassalik Kommune har slædespor været det primær spor i forhold til fangerne. Efter Kommuneqarfik Sermersooq blev etableret, er det på sin plads som politiker, at kunne svare borgere der tit spørger ind til det.

Skal slædesporene ikke være det primær spor til fangstområder?

Er snescootere godkendt til at blive brugt til fangst?

Hvordan ser nuværende regler og krav i forhold til snescooterregler i det østlige landskab?

AM

The administration's answer

Kære Laura Taunâjik Uitsatikitseq,

Tak for dit spørgsmål om, hvorvidt snescootere kan bruges til fangst.

Kørsel på snescootere i Kommuneqarfik Sermersooq er reguleret i den af kommunalbestyrelsen vedtagne vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land samt i byzoner-og bygdezoner (Snescootervedtægten). Dermed er kørsel på snescooter i Kommuneqarfik Sermersooq kun tilladt i de områder og korridorer der fremgår af vedtægten samt dennes bilag. Vedtægten samt bilagene kan findes via nedenstående links:

https://sermersooq.gl/da/snescootervedtaegten/

https://sermersooq.gl/kl/snescooterinut-ileqqoreqqusaq/

I henhold til §25 i Inatsisartutlov nr. 34 af den 13. juni 2023 om fangst og jagt må motordrevne køretøjer, herunder snescootere, ikke anvendes under jagt eller til befordring til og fra fangstområdet nærmere end 500 meter fra levende dyr. Inatsisartutlov om fangst og jagt kan findes via nedenstående links:

https://nalunaarutit.gl/groenlandsk-lovgivning/2023/inatsisartutlov-nr-34-af-13_06_2023?sc_lang=da

https://nalunaarutit.gl/groenlandsk-lovgivning/2023/inatsisartutlov-nr-34-af-13_06_2023?sc_lang=kl-GL

 

Med venlig hilsen

Søren Sohn Krog Pedersen

Direktør for Forvaltning for Anlæg og Miljø